Indlæg tagged med ‘boldbanen’

5 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 17. august 2022

af Webmaster

Afholdt hos Henrik. Fremmødte: Henrik, Anja, Niels, Nikolaj og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie Siden sidst Gartnervængets hjemmeside er nu opdateret med bestyrelsens kontaktoplysninger: www.gvry.dk/bestyrelsen Økonomi Alle grundejere har betalt kontingent. Grundejerne i nr. 2 og nr. 4 har ligeledes betalt de 400,-, som årligt opkræves til Vejfonden. Nyt fra udvalg 1. Forskønnelsesudvalget Forskønnelsesudvalget mødes i […]

Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2017

af Grethe Seekjær

Til stede var Grethe (formand), Britta (næstformand) og Carl (sekretær) 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. april 2017 blev godkendt. 2 Siden sidst GV 58B er blevet solgt til overtagelse 1.7.2017. Ved indkørslen til GV sættes et dobbeltskilt til brug for at annoncere og minde om, når der er fællesaktiviteter. Spørgsmålet om opkøb af udlejningsejendomme […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

af Grethe Seekjær

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, afholdt den 16. marts 2016 1. Valg af dirigent Svend GV 66B blev valgt som dirigent. Dirigenten startede generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse mv. var korrekt og at generalforsamlingen hermed er lovlig. Dirigenten havde konkrete forslag til ændring af dagsorden. Dette blev godkendt og referatet er skrevet […]

Referat af bestyrelsesmødet den 6. marts 2014

af Grethe Seekjær

Nr.: 6 Dato: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Sted: Jørgen GV 14 Til stede: Afbud/fraværende: Gry med afbud Referent: Grethe Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt 2. Aktuelle sager Gartnervænget 37 har bedt om bestyrelsens udtalelse i forbindelse med ønsket om opførelse af lille udestue. Tegninger er sendt til bestyrelsen. […]

Referat af bestyrelsesmødet den 6. februar 2014

af Grethe Seekjær

Nr.: 5 Dato: Torsdag den 6. februar 2014 kl. 20.00 Sted: Grethe GV58A Til stede: Jørgen, Per, Anne. Afbud/fraværende: Gry Referent: Grethe Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt 2. Opfølgning på aktuelle sager Grundejerforeningen Gartnervænget og digitalisering: I lighed med andre foreninger og virksomheder i DK er det fra 1. november påkrævet, at […]