Afholdt hos Henrik.

Fremmødte: Henrik, Anja, Niels, Nikolaj og Mie
Afbud: Ingen

Referent: Mie

Siden sidst

Gartnervængets hjemmeside er nu opdateret med bestyrelsens kontaktoplysninger:
www.gvry.dk/bestyrelsen

Økonomi

Alle grundejere har betalt kontingent.

Grundejerne i nr. 2 og nr. 4 har ligeledes betalt de 400,-, som årligt opkræves til Vejfonden.

Nyt fra udvalg

1. Forskønnelsesudvalget

Forskønnelsesudvalget mødes i september og aftaler fremadrettet plan.

Planlægning af arrangementer

 1. Hvilke opgaver er der?
 2. Indkøb af øl, vand osv. ?

Mie

 • Bestiller container til haveaffald.
 • Indkøb af morgenbrød, drikkevarer, servietter og velkomstdrinks.
 • Planlægning af skattejagt.

Niels

 • Sætter sandwich med invitation ud ved indkørsel til Gartnervænget.
 • Besigtiger fodboldmål og indkøber materialer til reparation.
 • Køber kul til grill.

Opgaver til arbejdsdagen

 • Telt op
 • Ukrudt på fortovene (brænde)
 • Gadefejning
 • Fodboldmål skifte træ
 • Tænde op i grill
 • Skrænten
 • Fylde hullerne for enden af rutsjebanerne
 • Start med lave en liste over grundejerne
 • Tilse hjertestarter ift. strømforbrug.

Min grundejerforening

Opstart af “Min Grundejerforening” er påbegyndt.
Mie og Nikolaj udfylder relevante information i fællesskab.
Til arbejdsdag påbegyndes en liste med overblik over alle grundejerne (navn og telefonnr.), således at vi på sigt kan kontakte grundejere via “Min Grundejerforening”.

Skovdyrkerne

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget dato for, hvornår Skovdyrkerne kommer og besigtiger skoven op mod Kyhnsminde.
Anja kontakter dem og rykker for en dato.

Henvendelse fra grundejere i nr. 14, 18 og 24 med ønske om at få besigtiget træer på privat grund, når Skovdyrkerne besigtiger træerne i den fælles skov.

Diverse opgaver på Gartnervænget

1. Støttemur langs stien ned mod Siimvej (ved grund nr. 17)

Bestyrelsen har vedtaget, at der ikke ses behov for at få etableret støttemur langs stien ned mod Siimvej (ved grund nr. 17).

Grundejer er informeret herom.
Skrænten vil blive genbeplantet som led i forskønnelsesudvalgets overordnede plan for Gartnervænget.

2. Skiltning på Gartnervænget

Til generalforsamling var der forslag om bedre skiltning på Gartnervænget med det formål at skabe overblik over, hvor der er parkeringsmuligheder på Gartnervænget.

Bestyrelsen finder det ikke relevant med et oversigtskort over parkeringsmuligheder på Gartnervænget.

Bestyrelsen opfordrer derimod alle grundejere til at informere gæster og lignende om parkeringsmulighederne på Gartnervænget samt på den store offentlige parkeringsplads på hjørnet af Bakkelyvej og Kærmindevej.

3. Hvid maling på vejen

Mie har spurgt Trine (tidligere formand for bestyrelsen), om der ligger nogen aftale om vedligeholdelse af de hvide felter på vejen.
Trine undersøger og vender tilbage.

4. Asfaltering af vejen

Bestyrelsen har vedtaget at få besigtiget vejens tilstand for at få en vurdering af, hvor længe asfalten holder, inden vejen trænger til renovering eller lapning/vedligehold.
Henrik sørger for aftale med rette fagfolk.

5. Kloaker

Holst har været her og tømt kloaker.

6. Kattelort i sandkasserne

Mie har undersøgt muligheder for at undgå kattelort i sandkasserne uden brug af net, der umiddelbart ikke vil være en hensigtsmæssig løsning.
Der er mulighed for at sprøjte en kemi-fri duft ud på området, som dufter af kattemad, hvorfor kattene ikke vil besørge i området.
Det vurderes som som en for dyr løsning.

Eventuelt

Græsstykket ved Gartnervængets fælles trailer er i den seneste tid blevet anvendt til parkering af flere private trailere.

Der opfordres fra bestyrelsens side til, at grundejere parkerer private trailere på egen grund eller ved den offentlige parkeringsplads på hjørnet af Bakkelyvej og Kærmindevej, således at der fortrinsvist bliver plads til parkering af biler på
græsstykket.

Mie taler med grundejer i nr. 17 om betaling af elregning til hjertestarter.

Der er aftalt ekstra bestyrelsesmøde hos Niels onsdag den 15. marts (14. dage før generalforsamlingen 2023), så bestyrelsen kan gennemgå evt. indkomne forslag til generalforsamling.