Afholdt hos Mie

Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj, Anja og Mie

Afbud: Ingen

Referent: Mie

Siden sidst

Opfølgning på referat fra foregående bestyrelsesmøde.

Økonomi

 • Der er opkrævet kontingent i maj.
  Nikolaj laver opførelse over, hvem der mangler at betale, og retter herefter henvendelse til de pågældende grundejere.
 • Grundejere i Gartnervænget nr. 2 og nr. 4 betaler årligt 400,- til Vejfonden.
  Nikolaj kontakter disse to grundejere og aftaler opkrævning af denne årlige betaling.

Nyt fra udvalg

1. Forskønnelsesudvalg

Forskønnelsesudvalget holder tre møder efter sommerferien hvor følgende temaer drøftes:

 1. Parkering og aftale om indhentning af tilbud
 2. Beplantning og aftale om indhentning af tilbud
 3. Gennemgang af tilbud og aftale om, hvordan disse fremlægges på generalforsamlingen 2023.

Planlægning af sommerfest og arbejdsdag

1. Hvilke opgaver er der?
2. Indkøb af øl, vand osv.?

Der afholdes arbejdsdag og sommerfest på Gartnervænget lørdag den 27. august 2022.

Vi mødes kl. 10 til arbejdsdag.
Bestyrelsen sørger for morgenbrød, gammel dansk og juice.
Medbring selv kaffe, kopper og service.

Vi arbejder og hygger os sammen gennem dagen, herunder får sat telt op og gjort klar til sommerfesten.
Bestyrelsen planlægger aktiviteter for børn.
Spisning starter kl. 18 med velkomstdrinks til børn og voksne.
Alle bedes medbringe en ret til ta’ selv bord.
Medbring desuden drikkevarer, stole, bestik, tallerkner og eget kød til grill?

Opgaver til arbejdsdagen:

 • Telt op
 • Kloaktømning og de tværgående riste?
 • Ukrudt på fortovene (brænde)
 • Gadefejning
 • Fodboldmål skifte træ (Niels besigtiger og bestiller træ og køber kul)
 • Tænde op i grill.
 • Skrænten
 • Fylde hullerne for enden af rutsjebanerne
 • Start med lave en liste over grundejerne

Min Grundejerforening

Bestyrelsen beslutter at vedtage opstart af Min Grundejerforening.
Mie tager kontakt til Min Grundejerforening og laver aftale herom.

Skovdyrkerne

 • Skovdyrkerne kontaktes med henblik på at besøge Gartnervænget for at vurdere, hvilke træer i fællesskoven, der er i fare for at vælte og dermed bør fældes inden for den nærmeste fremtid.
  Der er særligt fokus på nåletræerne til venstre for stien op til Kyhnsminde, der er meget høje og pt. Vurderes
  at være svækkede i rodnettet.
  Når skovdyrkerne har vurderet det fælles skovstykke, vil bestyrelsen invitere til en fælles gåtur rundt i området til orientering om Skovdyrkernes vurdering.
 • Er der nogle grundejere med grund i skovstykket, der ønsker at få vurderet træerne på deres private grund, er de velkomne til at kontakte bestyrelsen og informere om, at de også ønsker at få besigtiget træerne af Skovdyrkerne snarest.

Diverse opgaver på Gartnervænget

1. Støttemur langs stien ned mod Siimvej (ved grund nr. 17)

 • Niels taler med grundejer i nr. 17.

2. Skiltning på Gartnervænget

Til generalforsamling var der forslag om bedre skiltning på Gartnervænget med det formål at skabe overblik over, hvor der er parkeringsmuligheder på Gartnervænget.
Drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde.

3. Hvid maling på vejen (Thøgersen?)

Mie skriver til Trine og spørger, hvad aftalen er.

4. Asfaltering af vejen

Bestyrelsen har vedtaget at få besigtiget vejens tilstand for at få en vurdering af, hvor længe asfalten holder, inden vejen trænger til renovering eller lapning/vedligehold.

5. Kloaker

Anja kontakter Holst og laver aftale om tømning af kloaker. Henrik hjælper Holst med at finde alle de rette kloakdæksler på dagen.

6. Kattelort i sandkasserne

Mie undersøger muligheder for at undgå kattelort i sandkasserne.

Eventuelt

Mie taler med grundejer i nr. 17 om betaling af elregning til hjertestarter.

Hvilke punkter vi skal have med til næste gang?

 • Kattelort
 • Sommerfest
 • Skrænten ved nr. 17
 • Kloak
 • Hvide striber
 • Aftale ekstra møde 14 dage før generalforsamlingen 2023.