Afholdt hos Anja

Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj, Anja og Mie

Afbud: Ingen

Referent: Mie

Konstituering af den nye bestyrelse

1. Opgavefordeling fremadrettet

Karen og Jeppe er trådt ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i marts.
Henrik fra nr. 26 og Niels fra nr. 21 er trådt ind i bestyrelsen.

 • Mie forbliver formand
 • Anja forbliver næstformand
 • Nikolaj forbliver kasserer
 • Dagsorden og referat: Mie sender fremadrettet dagsorden ud, tager referat til bestyrelsesmøderne og sender referater til Stig.

Datoer for bestyrelsesmøder fremadrettet:

 1. 15. juni kl. 20 hos Mie
 2. 17. august kl. 20 hos Henrik
 3. 12. oktober kl. 20 hos Nikolaj
 4. 30. november kl. 20 hos Niels
 5. 18. januar 2023 kl. 20 hos Anja
 6. 22. februar 2023 kl. 20 hos Mie
 7. Generalforsamling den 29. marts 2023

Siden sidst

1. Generalforsamlingen i marts – er der nogle hængepartier?

 • Mie har været i kontakt med Idealhuse, der bygger på udstykningerne i bunden af Akacievej (der støder op til Gartnervænget). Idealhuse har givet besked til byggeherren om, at de fremadrettet skal køre ind ad Akacievej samt læsse byggematerialer af på
  Akacievej. Der var stor forståelse for Gartnervængets anmodning om, at de ikke kører på vores vej.
 • Mie taler med grundejer i nr. 17 om betaling af elregning til hjertestarter.
 • Til generalforsamling var der forslag om bedre skiltning på Gartnervænget med det formål at skabe overblik over, hvor der er parkeringsmuligheder på Gartnervænget.
  Bestyrelsen taler om dette forslag til næstkommende bestyrelsesmøde.

2. Besigtigelse af legepladserne ved Sam-Sall legepladser

 • Nikolaj beretter om Sam-Salls besigtigelse af legepladserne på Gartnervænget. De er offentligt tilgængelige og bestyrelsen har derfor besluttet at få lavet tilsyn af legepladserne regelmæssigt. Der er lavet rapport, som Niels, Henrik og Mie gennemgår ved legepladserne på fredag med det formål at skabe overblik over, hvilke af manglerne vi selv kan udbedre til arbejdsdag.

3. Skovdyrkerne

 • Anja beretter om Skovdyrkernes besigtigelse af Gartnervængets skovstykke.
  Skovdyrkerne anbefaler, at vi på Gartnervænget tager stilling til de høje nåletræer, der står i skovstykket til venstre for stien op mod Kyhnsminde. Nåletræerne er gamle og vil over de kommende år vil svækkes. Dette skyldes, at rodnettet er for lille for disse høje træer. Skovdyrkerne anbefaler desuden at tynde ud i løvtræerne med henblik på at undgå, at træerne vokser skævt.
  Bestyrelsen vurderer, at der der først og fremmest er behov for at få Skovdyrkerne ud til at besigtige skovstykket igen med henblik på at helt specifik afmærkning af, hvilke træer der vurderes til fare for at vælte, samt hvilke træer Skovdyrkerne anbefaler at beskære af æstetiske grunde.
  Anja sender mail til Skovdyrkerne og aftaler nærmere.

4. Gennemgang af Min Grundejerforening

 • Mie beretter om Min Grundejerforening og hvordan vi i bestyrelsen forventer at kunne anvende systemet. Nikolaj og Mie
  gennemgår demoversionen, hvorefter vi aftaler nærmere på næste bestyrelsesmøde.

Nyt fra udvalgene

1. Forskønnelsesudvalg

Der har ikke været afholdt møde efter afstemningen til generalforsamlingen.

Planlægning af arbejdsaften tirsdag den 19. april 2022 kl. 16

1. Hvilke opgaver er der?
2. Indkøb af øl, vand osv.?

Reservationsseddel til lån af redskaber ogtrailer
Gadefejning
Kloaktømning og de tværgående riste
Ukrudt på fortovene (brænde)
Gennemgang af legepladserne
Fodboldmål
Der er bestilt container til haveaffald hen over påsken fra 12/4-21/4.

Sommerfest lørdag den 22. august 2022

Planlægges på næstkommende bestyrelsesmøde.

Støttemur langs stien ned mod Siimvej (ved grund nr. 17)

Rykkes til næstkommende bestyrelsesmøde.

Økonomi

Der opkræves betaling af kontingent i maj.
Nikolaj deler sedlerne ud i postkasserne.

Eventuelt

1. Hvilke punkter vi skal have med til næste gang?

 • Sommerfest
 • Støttemur
 • Skilte på Gartnervænget
 • Hvid maling – er det Thøgersen?
 • Demo af Min Grundejerforening
 • Kloaker
 • Skovdyrkerne
 • Forskønnelsesudvalget
 • Aftale ekstra møde 14 dage før generalforsamlingen 2023.