Publiceret fra oktober 2015

1 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 20.oktober 2015

af Grethe Seekjær

Bestyrelsesmøde nr .4 afholdt hos hos Jørgen For referatet: Grethe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra sidste møde godkendt. 2. Nyt fra udvalgene. Legepladsudvalget: Der er bestilt fugleredegynge og koldbøttestativ. Disse legeredskaber skal placeres på Petenque banen. Der er leveringstid, men det forventes snarest. Vognmand Emil Thøgersen hjælper med at gøre klar på arealet og […]