Publiceret fra marts 2023

2 indlæg

2. indkaldelse til generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget! I inviteres til generalforsamling onsdag den 29 marts 2023 kl. 20.00 Generalforsamlingen finder sted på Ambolten, Skanderborgvej 18,  Ry, hvor grundejerforeningen vil være vært med øl, vand og kaffe. Dagsordenen for generalforsamling Valg af dirigent Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af det reviderede regnskab til […]

Referat af bestyrelsesmødet den 15. marts 2023

af Webmaster

Afholdt hos Anja Planlægning af generalforsamling 2023 og drøftelse af indkomne forslag til afstemning Generalforsamlingen finder sted onsdag den 29. marts 2023 kl. 20.00 på Armbolten i Ry. Der vil blive serveret øl, vand og kaffe. Indkomne forslag til afstemning: Der er indhentet tilbud på etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt beplantning af […]