Afholdt hos Anja

Planlægning af generalforsamling 2023 og drøftelse af indkomne forslag til afstemning

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 29. marts 2023 kl. 20.00 på Armbolten i Ry.

Der vil blive serveret øl, vand og kaffe.

Indkomne forslag til afstemning:

Der er indhentet tilbud på etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt beplantning af to områder på Gartnervænget (brombærskrænten og den lille skrænt ved stien ned til Siimvej).

Forskønnelsesudvalget præsenterer tilbuddene på generalforsamlingen og der lægges op til at der stemmes ja/nej til hvert enkelte område med henblik på at beslutte, hvilke områder der er økonomisk råderum til at få etableret.

Forskønnelsesudvalget lægger herfra op til at nye og friske kræfter kan komme til og fortsætte det arbejde, der er i gang.

Der er ikke modtaget yderligere forslag til afstemning på generalforsamlingen.

Nikolaj sender budget og regnskab til Mie.

Mie printer dagsorden, budget og regnskab til ophæng i opslagskassen + sender indkaldelsen til Stig (til hjemmesiden).

Niels køber småkager til generalforsamlingen.

Svend har sagt ja til at være ordstyrer til generalforsamlingen – tak for det!

Vi aftaler at mødes med Svend inden generalforsamlingen for at gennemgå dagsordenen og indkomne forslag.