Indlæg tagged med ‘trafik’

9 indlæg

Husk den rigtige kørselsretning

af Webmaster

Beboere på Akacievej har ved en skriftlig henvendelse udtrykt bekymring for de bløde trafikanters sikkerhed ved færdsel omkring “rundkørslen” ved gartnerhuset. For alles skyld og sikkerhed skal vi opfordre til, at vi følger kørselsretningen i bil, på cykel, gåben, sæbekassebil og segway mv.  

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

af Grethe Seekjær

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, afholdt den 16. marts 2016 1. Valg af dirigent Svend GV 66B blev valgt som dirigent. Dirigenten startede generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse mv. var korrekt og at generalforsamlingen hermed er lovlig. Dirigenten havde konkrete forslag til ændring af dagsorden. Dette blev godkendt og referatet er skrevet […]

Referat af bestyrelsesmødet den 20. august 2015

af Grethe Seekjær

Møde nummer 3 afholdt hos Grethe Seekjær Afbud: Mie 1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 19.5.2015. Referatet fra sidste møde godkendt. 2. Nyt fra udvalgene. Legepladsudvalget: Bestyrelsen drøftede aktiviteterne i forbindelse med forbedringer af legepladserne. Uffe tager kontakt til legepladsudvalget for at få en status på hvor langt de er kommet. Efterfølgende er […]

Referat fra Gartnervængets generalforsamling den 26. marts 2015

af Grethe Seekjær

Dette referat fra Gartnervængets Generalforsamling er først blevet publiceret på hjemmesiden den 15. marts 2016 Valg af dirigent Michael GV 10 meldt sig. Han kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt og derfor var generalforsamlingen lovligt. Formandens beretning I formandens fravær trådte næstformanden til og læste formandens beretning. Her blev nævnt Fællesarrangementer, nabohjælp og sager […]

Referat af bestyrelsesmødet den 26. marts 2014

af Webmaster

Nr.: 1 Dato: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 20.00 Sted: Britta GV 15 Til stede: Per, Grethe, Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta Afbud/fraværende: – Referent: Britta Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2014: Referat fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse, dog med en tilføjelse under pkt. 4; ”del af overskud 2013 […]

Referat af bestyrelsesmødet den 24.. oktober 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 4 Sted: Anne GV 68 Til stede: Per, Jørgen, Anne og Grethe Afbud/fraværende: Gry GV22 Referent: Grethe GV58A   Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde   2. Opfølgning på aktuelle sager Arbejdsdag: God tilslutning og god stemning. Tak for indsatsen til de fremmødte – også til de beboere der efterfølgende har moderniseret […]

Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2013

af Per Eskildsen

Nr.: 2 Dato: Onsdag d. 15. maj 2013 kl. 20.00 Sted: Vi mødes kl. 20:00 ved GV 43 for at kigge på båndforsejling. Herefter hos Per Til stede: Anne, Per, Grethe, Jørgen og Gry Afbud/fraværende: Ingen Referent: Gry 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde Referatet sendes til bestyrelsen, hvorefter Per ligger det på hjemmesiden. 2. Grundejerforeningens […]

Referat af bestyrelsesmødet den 18. april 2013

af Webmaster

Nr.: 1 Dato: Torsdag d. 18.april 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe, Per og Gry Afbud/fraværende: Ingen Referent: Gry Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2013 Referatet fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse. 2. Bestyrelsens konstituering Valg af formand: Grethe Valg af næstformand: Anne Valg af kasserer: […]