Nr.: 1

Dato: Torsdag d. 18.april 2013 kl. 20.00

Sted: Grethe GV 58A

Til stede: Anne, Jørgen, Grethe, Per og Gry

Afbud/fraværende: Ingen

Referent: Gry

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2013

Referatet fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse.

2. Bestyrelsens konstituering

 • Valg af formand: Grethe
 • Valg af næstformand: Anne
 • Valg af kasserer: Jørgen
 • Valg af sekretær: Gry

3. Valg af ansvarlige til udvalg

 • Velkomstudvalg: Per
 • Hjemmesideudvalg/opslagskasse: Per og Jørgen
 • Legepladsudvalg: Gry
 • Skov-/parkudvalg: Anne og Jørgen
 • Vejudvalg: Jørgen

4. Orientering fra udvalgene og opgaver i det kommende år

Forslag om, at de beboere, som pt. ikke har mailadresse, spørges om muligheden for at oprette en sådan.
Anne henvender sig til beboerne.

Hjemmesiden:
Siden kører og kan findes på www.gvry.dk
På siden findes bl.a. foreningens vedtægter, lokalplan, arrangementer og referater.
Har man billeder fra livet på Gartnervænget man ønsker at offentliggøre på hjemmesiden, kan man henvende sig til Per.

Legepladsudvalg:
GV 5, GV 13, GV 17, GV 22, GV 14, GV 21 er med.
Hvis der er flere der er interesserede eller har man gode idéer er man velkommen.
Henvendelse til Gry, GV 22.

5. Opfølgning på Generalforsamlingen

Kontingent:
På generalforsamlingen blev det vedtaget at kontingentet stiger fra 1500,- til 2500,- pr. husstand pr. år.
Der er opkrævning pr. 1.5.
Husk at notere GV husnummer på bankoverførelsen.

Container ændres til 1 x årligt:
På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at ændre container fra 2 x årligt til 1 x årligt.
Vi forsøger derfor i år med kun at have container til efteråret i forbindelse med arbejdslørdag.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er muligt at bestille en container til haveaffald hos Renosyd.
Læs mere på Renosyds hjemmeside:
www.renosyd.dk/Privat/Affald-vi-henter/Indsamlingsordninger#s500

Tilpasning af budgettet:
Det tilrettede budget kan ses på hjemmesiden snarest.

6. Opfølgning på igangværende sager

Skov- og parkprojektet.
Igangsætning af høringen hos samtlige beboere.

Skiltning:
Jørgen får styr på en bedre skiltning af husnumre.

Tinglysning:
Anne arbejder videre med tinglysning af GV 2 og GV 4

Båndforsegling:
Bestyrelsen tjekker priser på båndforsegling. Bestyrelsen forventer at forseglingen skal finde sted inden den kommende vinter.
Indbetaling til Vejfonden fra GV2 og GV4. Aftalen er næsten på plads. Der mangler underskrift og tinglysning.

7. Planlægning for det kommende år

Se årsplanen længere nede

8. Grundejerforeningens fællesområder

”Tarzantræet” mellem GV22 og GV 24:
Legeredskaber såsom reb og primitive gynger SKAL fjernes efter brug, da træet ellers vil blive betragtet som legeområde, hvilket kræver et omfattende faldunderlag.

Opslagskasse:
Der henstilles til at private annoncer fjernes efter 14 dage.

9. Nye beboere

Tina Abildhauge Andersen har købt GV 41. Hun overtager pr. 1.5.
Velkommen til Tina

10. Telt

Ønsker man at benytte grundejerforeningens telt skal der rettes henvendelse til Per GV 34

11. Trafik

Der er stadig problemer med hastigheden på Gartnervænget.
Bestyrelsen henstiller til at farten sænkes.

Årsplan

 • Container: 6.-8. 9.
 • Arbejdsdage: torsdag den 23.5 kl. 17:00-20:00 og torsdag den 6.6 kl. 17:00-20:00
 • Arbejdslørdag og vejfest: Lørdag den 7.9 kl. 10:00- 14:00.
 • Efterfølgende er der vejfest.
 • Fastelavnsfest: Hvis ønskes
 • Generalforsamling: 20.3.2014

Bestyrelsesmøder 2013/14

 • Bestyrelsesmøde nr. 1: Torsdag d. 18.april hos Grethe GV 58A
 • Bestyrelsesmøde nr. 2: Onsdag d. 15. maj hos Per GV 34
 • Bestyrelsesmøde nr. 3: Torsdag d. 29. august hos Gry GV 22
 • Bestyrelsesmøde nr. 4: Torsdag d. 31. oktober hos Anne GV 68
 • Julefrokost for bestyrelsen: Fredag d. 22. november
 • Bestyrelsesmøde nr. 5: Torsdag d. 6. februar hos Grethe GV 58A
 • Bestyrelsesmøde nr. 6: Torsdag d. 6. marts hos Jørgen GV 14