Indlæg tagged med ‘træbeklædning’

4 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 28. april 2015

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 Afholdt hos Mie 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 26. mart 2015 Referatet blev gennemgået og der foretages rettelser inden underskrift og publicering. Lene sørger for dette. 2. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen er konstitueret som følgende: Formand: Lene Bertelsen GV nr.18 Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17 Kasserer: Jørgen […]

Byggesagen Gartnervænget 22

af Grethe Seekjær

Orientering om byggeriet GV 22 Som tidligere meddelt her på hjemmesiden, er byggesagen igen behandlet og godkendt af Skanderborg Kommune. Ankesagen kører som planlagt og bestyrelsen regner med, at der vil gå et godt stykke tid inden den behandles. Bestyrelsen har desuden bedt om aktindsigt i byggesagen med det formål, at den snak og de […]

Lokalplan for Gartnervænget Ry

af Webmaster
Kort over lokalplanområdet

Gartnervænget er reguleret efter kommunens lokalplan nr. 93. Lokalplanen skal sikre fastholdelse af de oprindelige intentioner med hensyn til fællesarealerne og bebyggelsens arkitektur. Den enkelte grundejer er således underlagt retningslinjer på områder som udformning og materialevalg i forbindelse med tilbygning og vedligeholdelser, placering af carporte, skure mm. Derfor skal der altid ansøges hos Skanderborg Kommune, […]

Farve på træbeklædning

af Grethe Seekjær

Ifølge lokalplanen § 9.7 skal til vinduer, døre og udvendig træbeklædning anvendes hvid farve. Den oprindelige farve er: Sadolin: 5 l. WO Superdec nuance nr. X.0.2.0 P.1.6.0 B.0.18.0. Flügger: U-326 Fornæs.   Se lokalplanen for Gartnervænget