Publiceret fra april 2017

3 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 30. marts 2017

af Grethe Seekjær

1. Bestyrelsen konstituerede sig som følger Formand: Grethe Seekjær (GV 58A), næstformand: Britta Adamsson (GV 15), kasserer: Jørgen Lindbjerg (GV 14), bestyrelsesmedlemmer: Hans Sørensen (GV 43) og sekretær Carl Balle Petersen (GV 6). (Hans var ikke til stede på mødet) 2. Generalforsamlingen 23. marts 2017 Generel tilfredshed, god stemning, men begrænset fremmøde. Referatet blev gennemgået […]

Generalforsamlingen den 23. marts 2017

af Grethe Seekjær
Solnedgang over legepladsen i Garnervænget

Der var mødt repræsentanter fra 11 huse til generalforsamlingen 2017, der blev afholdt i Sognehuset på Kildebakken 1 i Ry. Se referatet fra generalforsamlingen (pdf – 1.788 kb): 20170327-GVRY-Referat-generalforsamling2017 Se beretningen (pdf – 492 kb): 20170327-GVRY-Beretning2017 Se regnskab, status og budget (pdf – 296 kb): gvry-regnskab-budget-status2017 Se vedtægterne Den nye bestyrelse Konstitueret på mødet den 30. marts 2017: […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. februar 2017

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr 6 afholdt hos Grethe GV 58A 1. Siden sidst Allan Dahl GV 40 er flyttet fra området og i stedet indtræder Carl Balle GV 6 i bestyrelsen. Vi byder Carl velkommen til bestyrelsesarbejdet. 2. Nyt fra udvalg Skovudvalget har haft besøg af Skovdyrkerne og har sammen med dem beset vores skovarealer. […]