1. Bestyrelsen konstituerede sig som følger

 • Formand: Grethe Seekjær (GV 58A),
 • næstformand: Britta Adamsson (GV 15),
 • kasserer: Jørgen Lindbjerg (GV 14),
 • bestyrelsesmedlemmer: Hans Sørensen (GV 43) og
 • sekretær Carl Balle Petersen (GV 6).

(Hans var ikke til stede på mødet)

2. Generalforsamlingen 23. marts 2017

Generel tilfredshed, god stemning, men begrænset fremmøde.

Referatet blev gennemgået og godkendt. Efter underskrift sendes referatet videre til bank og kommunen samt lægges ud på hjemmesiden.

3. Følgende aktivitetsplan blev vedtaget

2017

 • 8. juni: Arbejdsaften
 • 10. – 11. juni: Container i weekenden
 • 24. juni: Arbejdslørdag kl. 10 -16 samt loppemarked og sommerfest
 • 2. september: Arbejdslørdag kl. 10 -16
 • 9.- 10. september: Container i weekenden

2018

 • 22. marts: Generalforsamling

Aktivitetsplanen lægges på hjemmesiden samt kopieres og fordeles til alle huse i papirkopi.

4. Bestyrelsesmøder, mødesteder og dagsorden

2017

 • 30. marts: afholdt hos Jørgen (konstitution og arbejdsplan)
 • 24. april: Britta (arbejdsdage, sommerfest, skovarbejdet og vedtægter)
 • 15. maj: Grethe
 • 21. august: Carl

Eventuelt supplerende møder holdes i efteråret efter behov

2018:

 • 12. januar (julefrokost),
 • 19. februar og 12. marts (forberedelse af generalforsamling)

5. Bestyrelsens arbejdsplan

Planlægning af følgende hovedopgaver blev drøftet:

 • Sommerfest og arbejdsdage,
 • Aftale om skovplanen, herunder fornyet kontakt med Skovdyrkerne og underretning af grundejerforeningen Violvej2,
 • Revision af vedtægterne,
 • Kommunikation med medlemmerne, dvs. forbedring af hjemmesiden, gvry.dk: Drøftelse af ekstern hjælp til løbende at holde hjemmesiden funktionsdygtig eller, om bestyrelsen selv skal fortsætte med at have ansvaret for sidens funktionalitet.

Referatet godkendt på bestyrelsesmødet den 19. april 2017