Nyt fra bestyrelsen

110 af 44 indlæg

Referat bestyrelsesmødet den 14. november 2023

af Webmaster

Tilstede: Nicolaj, Simon (referent), Niels, Henrik Dagsorden 1. Siden sidst Skovtur ifm. skovdyrkerne og kommunen Der er startet en proces sammen med bestyrelsen, Skanderborg Kommune og Skovdyrkerne om at fælle nogle af træerne i skoven bag ved Gartnervænget. Processen er startet, da en del træer er i risiko for at vælte. Nicolaj/Niels har været på […]

Referat af bestyrelsesmødet den 17. august 2023

af Webmaster

Afholdt hos Nikolaj Fremmødte: Nikolaj, Niels, Simon, Mie Afbud: Henrik Referent: Mie 1. Siden sidst Nikolaj har budt velkommen til to nye grundejere på Gartnervænget siden sidste bestyrelsesmøde.  Mangler fortsat nr. 29. Grethe Louise Torfing, grundejer i nr. 28, er gået bort. På vegne af grundejerforeningen er der sendt en bårebuket til bisættelsen i Ry […]

Jule-kom-sammen på Gartnervænget 2023

af Webmaster

Kære beboere på Gartnervænget I inviteres hermed til en lille jule-kom-sammen over et glas glôgg / saft og æbleskiver. Vi mødes på boldbanen Onsdag den 13. december kl 16:30 – 17:30 Der tændes op i et bålfad til holde varmen ved og bryde mørket. Brug en kort stund på at hilse på beboere og ønske hinanden god jul. […]

2. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere i Gartnervænget Hermed anden indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023 kl. 18.30 på Gartnervængets boldbane ved den store legeplads. Dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling Valg af dirigent Rettidigt indkomne forslag: Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. indkomne tilbud fra Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt […]

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 13. april 2023

af Webmaster

Til stede: Niels, Simon, Nikolaj, Mie Afbud: Henrik 1. Konstituering af den ny bestyrelse Nikolaj fortsætter som kasser, Mie som formand, Simon træder ind som næstformand. Nikolaj giver banken besked om den ny bestyrelse. Mie skriver til Stig og beder om at få opdateret kontaktoplysningerne på Simon på hjemmesiden. 2. Kommende bestyrelsesmøder Torsdag den 1. […]

1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

af Webmaster

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj kl. 18.30 på Gartnervængets boldbane ved den store legeplads. Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. indkomne tilbud fra Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt forskønnelse af to områder på Gartnervænget. Se gerne referat fra generalforsamlingen i marts 2023 på hjemmesiden for yderligere […]

Referat af generalforsamlingen den 29.marts 2023

af Webmaster

Afholdt på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry   1. Valg af dirigent Svend vælges til dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Bestyrelsen har enstemmig vedtaget, at vi ikke kan stemme om de forslag, der er indsendt inden generalforsamlingen, da de ikke er indsendt rettidig og da de konkrete tilbud inkl. priser ikke er sendt ud til grundejerne, men først kan […]

2. indkaldelse til generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget! I inviteres til generalforsamling onsdag den 29 marts 2023 kl. 20.00 Generalforsamlingen finder sted på Ambolten, Skanderborgvej 18,  Ry, hvor grundejerforeningen vil være vært med øl, vand og kaffe. Dagsordenen for generalforsamling Valg af dirigent Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af det reviderede regnskab til […]

Referat af bestyrelsesmødet den 15. marts 2023

af Webmaster

Afholdt hos Anja Planlægning af generalforsamling 2023 og drøftelse af indkomne forslag til afstemning Generalforsamlingen finder sted onsdag den 29. marts 2023 kl. 20.00 på Armbolten i Ry. Der vil blive serveret øl, vand og kaffe. Indkomne forslag til afstemning: Der er indhentet tilbud på etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt beplantning af […]

Indkaldelse til generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 29. Marts 2023 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry. Eventuelle forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 15. marts kl. 12.00   De bedste hilsner Bestyrelsen Se også Bestyrelsen Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Lokalplan for Gartnervænget Ry