Publiceret fra marts 2016

2 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 8. marts 2016

af Grethe Seekjær
Gartnervænget set fra Langebakke

Afholdt hos Grethe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10.2.16. Godkendt 2. Nyt fra udvalgene Legeplads – materialer er nu bestilt og der er pris på 15.000 kr for ny gynge. Tages med i budget 2016 Vejudvalg – der er indhentet overslag og gode råd om vejvedligehold. Tages med på generalforsamlingen Skovudvalg – der […]

Ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016

af Grethe Seekjær
Foto fra Gartnervænget

Grundejerforeningen Gartnervænget Ry afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16.marts 2016 kl. 20:00 i Sognehuset, Kildebakken, Ry Dagsorden ifølge § 13 i vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed i det forløbne år Orientering fra legepladsudvalg om de igangsatte initiativer Orientering om prisoverslag på asfaltering og vedligeholdelse af vej Revideret regnskab til godkendelse. Se […]