Afholdt hos Grethe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10.2.16.

Godkendt

2. Nyt fra udvalgene

 • Legeplads – materialer er nu bestilt og der er pris på 15.000 kr for ny gynge. Tages med i budget 2016
 • Vejudvalg – der er indhentet overslag og gode råd om vejvedligehold. Tages med på generalforsamlingen
 • Skovudvalg – der afventes tilladelse fra Teknik og Miljø om oprydning i skoven op til Violvej.
 • Velkomstudvalg – Der bydes velkommen til nye ejere i GV 52 og GV56.

3. Opfølgning af verserende sager

 • Fartgrænse – der er indsendt ansøgning om nedsættelse af farten i Gartnervænget. Der undersøges stadig om maling på vejene vil være en mulighed.
 • Hjørnegrunden ved Gartnervænget/Siimvej – intet nyt og der rykkes igen for svar fra Teknisk.
 • Aura fibernet – bestyrelsen har orienteret på hjemmesiden, men punktet berøres også på generalforsamlingen. Skal opfordre til, at eventuelle skader mv. på belægning anmeldes til AURA.

4. Asfaltering af vejene (Jørgen)

 • Der er indhentet et overslag over ny belægning. Der er desuden givet et godt råd om, at såfremt vejene skal holde i nogle år endnu, så skal vi være meget påpasselige med vedligehold og bedre båndforsegling.
 • Punktet drøftes på generalforsamlingen, men bestyrelsen bestiller ny båndforsegling.

5. Planlægning af Generalforsamling d. 16.3.16 og punkter hertil.

 • Hele bestyrelsen mødes kl 19  i Sognehuset
 • Generalforsamlingen blev planlagt. Det afholdes i Sognehuset
 • Mie sørger for indkøb og afhentning af nøgle.
 • Grethe sørger for brød/kager
 • Uffe spørger legepladsudvalget om de kan holde et lille kort oplæg.
 • Vi opfordrer til, at alle er behjælpelige med oprydning mv.

6. evt