Kære grundejere på Gartnervænget

Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 29. Marts 2023 kl. 20.00.

Generalforsamlingen afholdes på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry.

Eventuelle forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 15. marts kl. 12.00

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Se også

Bestyrelsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Lokalplan for Gartnervænget Ry