Afholdt hos Mie

Fremmødte: Niels, Nikolaj, Anja, Mie

Afbud:

Referent: Mie

Siden sidst

 • Fastelavn i søndags med fint fremmøde, ca. 25 i alt.
 • Nikolaj har budt velkommen til ny lejer i nr. 29.
 • Mie i nr. 21 arbejder fortsat på beboerlisten for beboere på Gartnervænget.

Økonomi

 • Nikolaj holder møde med Mie (revisor) inden det forestående generalforsamling i marts.
 • Ingen bemærkninger.

Nyt fra udvalg

1. Forskønnelsesudvalg

 • Mie har en aftale med at se området med SJ belægning på fredag kl. 10.
 • Anja kontakter Thøgersen med henblik på at få indhentet nyt tilbud derfra igen.

Planlægning af arrangementer

 • Forberedelse af generalforsamling den 29. marts kl. 20-22.
 • Svend har meldt sig til at være ordstyrer igen – dejligt 🙂
 • Generalforsamling afholdes på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry

Min Grundejerforening

 • Nikolaj og Mie deltager i online webinar vedr. introduktion til deres nye platform.
 • Beboerlisten er næsten færdig og lægges op på platformen.

Skovdyrkerne

Bestyrelsen kontakter Skovdyrkerne inden generalforsamling for afklaring på, hvornår de kommer og fælder de træer, der er mærket.

Diverse opgaver på Gartnervænget

 

Eventuelt

Bestyrelsen laver årshjul i det nye bestyrelsesår.

Hvilke punkter vi skal have med til næste gang?

Planlægning af den forestående generalforsamling.