Kære grundejere på Gartnervænget!

I inviteres til generalforsamling

onsdag den 29 marts 2023 kl. 20.00

Generalforsamlingen finder sted på Ambolten, Skanderborgvej 18,  Ry, hvor grundejerforeningen vil være vært med øl, vand og kaffe.

Dagsordenen for generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
    Regnskab_2022_og_budget_2023
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
    Regnskab_2022_og_budget_2023
  5. Rettidig indkomne forslag fra medlemmer

a. Forslag fra forskønnelsesudvalget: Der er indhentet tilbud på etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt beplantning af to områder på Gartnervænget (brombærskrænten og den lille skrænt ved stien ned til Siimvej).

Forskønnelsesudvalget præsenterer tilbuddene på generalforsamlingen og der lægges op til at der stemmes ja/nej til hvert enkelt område med henblik på at beslutte, hvilke områder der er økonomisk råderum til at få etableret.

Forskønnelsesudvalget lægger herfra op til at nye og friske kræfter kan komme til i udvalget og fortsætte det arbejde, der er i gang.

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Valg af suppleant for revisor

11. Eventuelt

Vel mødt!

/Bestyrelsen

Se eventuelt også:

Bestyrelsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Lokalplan for Gartnervænget Ry