Afholdt hos Nikolaj.
Fremmødte: Nikolaj, Niels, Henrik. Anja og Mie
Afbud: Ingen
Referent: Mie

Siden sidst:

Arbejdsdag og sommerfest:
Vi havde en god dag og det var rigtig hyggeligt at samles om lidt morgenmad ved Tingstedet, inden arbejdsdagen
for alvor gik i gang.

Vi nåede alle opgaver på nær fodboldmålene, som Niels færdiggjorde dagen derpå.

Mange børn deltog i skattejagten og der var liv og glade dage og arbejdsomme børn, der deltog i arbejdsdagen – rigtig dejligt! 🙂

Sommerfesten blev afholdt i telt i går og der kom gang i fælles grill og ta’ selv bord.
Tak til dem, der mødte op på dagen!

Økonomi

Intet at bemærke.

Nyt fra udvalg

1. Forskønnelsesudvalg

Arbejder pt. På at indhente tilbud på forskønnelse af området.

De konkrete tilbud præsenteres til kommende generalforsamling i marts.

Planlægning af arrangementer?

1. Hvilke opgaver er der?
2. Indkøb af øl, vand osv.?

Vi inviterer til jule-komsammen d. 8. December kl. 16 ved den store legeplads.

I stil med sidste år varmer vi os om et bål, skåler i gløgg og nyder en æbleskive, mens vi ønsker god jul til vores naboer.

Det var en kold fornøjelse sidste år og der er derfor blot lagt op til en lille stund med tid til at ønske god jul 🙂

Anja køber æbleskiver + tilbehør
Mie køber gløgg, tallerkner, skeer og kopper
Nikolaj sørger for bålfad og fakler
Niels tænder bål

Min Grundejerforening

Beboerliste:

Nikolaj tager kontakt til Min Grundejerforening

Skovdyrkerne

Der er blevet mærket træer med grøn afmærkning.
Nogle træer er vurderet til at skulle fældes, andre skal topbeskræres. Ved flad krone udvikler træerne sig ikke mere og der vurderes at være råd i stammerne.
Det er ikke en mulighed at fjerne nogle af dem og lade andre stå, da tilbageblevne træer i så fald vil stå uden læ og være i endnu højere risiko for at vælte.
Beskæring rundt omkring med henblik på at få bøgetræer og egetræer frem, hvilket vil give læ og give jorden/skovbunden mere fugt og frodighed.
Visne grene i træerne styrker biodiversiteten betydeligt bedre, end hvis de ligger i skovbunden.
Forskønnelsesudvalget: fokus på genplantning af fyr skrænten ved den lille legeplads. Tilbud fra Skovdyrkerne om at plante fyrene igen.
Skanderborg Kommune bruger Skovdyrkerne til at holde kommunal skov. Derfor vil de gerne fælde hos os, mens de arbejder i  et omkringliggende område.
Anja kontakter Skovdyrkerne med henblik på at afklare den endelige pris på det område, der er vurderet.
Mie vender tilbage til grundejer i nr. 22.

Diverse opgaver på Gartnervænget

Mie køber velkomstgave til nye grundejere i nr. 34

Eventuelt

Hvilke punkter vi skal have med til næste gang?

Arbejdsopgaver:
Opmaling af felter på vejen
Maling af fodboldmål

Besigtige vejens tilstand

Hjertestarteren er ikke på appen mere. Niels har talt med Falck med henblik på at afklare, hvorfor hjertestarteren ikke er til at se på appen. Figurerer ikke. Hjertestarteren virker dog fortsat.
Nikolaj taler med Uffe ift. Betaling af elregning til hjertestarteren.

Fodboldbanen.