Afholdt hos Niels
Fremmødte: Niels, Henrik, Anja. Nikolaj, Marek og Mie
Afbud: Ingen
Referent: Mie

1. Siden sidst

Opfølgning på hjertestarteren

Hjertestarteren virker som den skal, men den er ikke synlig på Trygfondens app, hvilket den selvfølgelig bør være.
Niels kontakter Tryg og følger op på det.

Redskabsskuret

Stige og trillebør mangler fra skuret.
Niels tjekker skuret og følger op på, om det er kommet retur.

En opfordring til alle grundejere på Gartnervænget er i den forbindelse, at I skriver jer på udlånslisten, når I låner værktøj med mere fra skuret.

2. Økonomi

Ingen bemærkninger.

3. Nyt fra udvalg

1. Forskønnelsesudvalg

Intet nyt.

4. Planlægning af arrangementer

Julekomsammen den 8. December kl. 16 på den store legeplads.

5. Min Grundejerforening

Mie (Niels’ kone) vil gerne være behjælpelig med at få lavet en opdateret beboerliste med beboerne på Gartnervænget.
Dette for at få listen indført i systemet “Min Grundejerforening”, så vi på sigt kan sende beskeder ud den vej til alle (og på sigt også sende faktura ud til betaling af kontingent).

6. Skovdyrkerne

Anja kontakter dem igen mhp at finde dato for, hvornår Skovdyrkerne kommer til Gartnervænget og fælder de nåletræer, der er i fare for at vælte (se tidligere referater fra bestyrelsesmøder vedr. Dette emne).

7. Diverse opgaver på Gartnervænget

Marek sørger for, at vi kommer af med den gamle græsslåmaskine, der ikke længere er i brug.

Marek sørger for, at håndskubberen bliver slebet, så den bliver lidt mere fit og fight.

8. Eventuelt

Hvilke punkter vi skal have med til næste gang?

Forberedelse til arbejdsdag: eftersyn af huller i vejen.