Ifølge lokalplanen er alle 56 grundejere forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen.

 • Grundejerforeningen skal årligt i marts måned afholde generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed.
  Her fastsættes kontingentet hvert år. Det opkræves den 1. maj.
 • Kontingent for 2011 er 1.200 kr.
  Betalingen forfalder den 1. maj 2011.
 • Foreningens vedtægter beskriver retningslinjerne for foreningens drift.
 • Grundejerforeningen har en aftale med en havemand om pasning af fællesarealerne om sommeren.
 • Det forlænger asfaltens holdbarhed, at den holdes fri for ukrudt, sten og grus.
 • Den enkelte grundejer er selv forpligtet til at holde sit fortov ”gangbart” om vinteren, og forventes at holde rendestenen fri for blade og ral af hensyn til afløbene.
 • Grundejerforeningen har en aftale med et firma om snerydning og saltning af vejene om vinteren.