Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 20:00

I Sognehuset, Kildebakken 1, Ry

Dagsorden ifølge § 13 i vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Revideret regnskab til godkendelse – se bilag  gvry-regnskab-budget-status2017.pdf

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Se bestyrelsens forslag gvry-regnskab-budget-status2017.pdf

5. Rettidige indkomne forslag ( ingen modtaget )

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år

  • Grethe GV 58A er på valg – modtager genvalg
  • Uffe GV 17 er på valg – modtager ikke genvalg
  • Jørgen GV 14 er på valg – modtager genvalg
  • 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Carl GV 6 er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Allan
    GV 40.
    Carl GV 6 modtager valg for 1 år

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Evt.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at generalforsamlingen holdes i Sognehuset, Kildebakken 1, hvor vi selv står for det praktiske.
Vi skal derfor anmode jer om, at I lige giver en hånd med ved oprydningen.