Afholdt hos Hanne.

Fremmødte:

Siden sidst

 • Nye grundejere – Velkomst pjece til nye beboere:
  Ingen nye grundejere.
 • Huse til salg:
  Nr. 15.
 • Solgte huse:
  Nr. 40 og nr. 24

Planlægning af generalforsamling

 • Dato:
  Generalforsamling d. 25/6 kl. 19.00-21.00
 • Ordfører:
  Hanne finder ordfører.
 • Lokale:
  Generalforsamlingen afholdes på boldbanen evt. i telt, medbring egen stol. 
 • Anden indkaldelse:
  Laves inden d. 11/6. Indkaldelsen vil blive delt ud i postkasserne.
 • Praktiske ting, øl og vand
  Hanne handler øl og vand

Opfølgning af regnskab 2019 og budget 2020

 • Hvordan ser det ud?
  Vi kommer ud af 2019 med et overskud. Budget for 2020 ligner budget for 2019.

Indkomne forslag

 • Forslag om grønne parkeringspladser:
  Se indkaldelse til generalforsamling.
 • Forslag om hjertestarter:
  Se indkaldelse til generalforsamling.

Registrering af nye medlemmer i banken

 • De nye bestyrelsesmedlemmer skal registreres i banken:
  Vi har genregistreret de eksisterende medlemmer og aftalt med banken, at vi registrere de nye medlemmer efter generalforsamlingen.

Planlægning af arbejdsaften

 • Dato og tid:
  30/6 kl. 16.00-18.00
 • Aftensmad:
  Pizza fra 18.00-19.00
 • Arbejdsopgaver:
  Marek laver en liste med arbejdsopgaver. Arbejdslisten hænges op i montreret.  
 • Bestille container:
  Der bestilles container fra mandag d. 29/6 til mandag d. 6/7 – Jeppe bestiller

Sommerfest

Aflyses i juni pga. Corona. Ny bestyrelse kan bestemme om der skal holdes noget i sensommeren/efteråret.

Nyt fra udvalgene

 1. Legeplads:
  Intet nyt.
 2. Vej, snerydning og kloak:
  Intet nyt.
 3. Skov og beplantning:
  Intet nyt. 
 4. Økonomi:
  Intet nyt.

 

Referent: Trine