Afholdt hos Hanne.

Fremmødte:

Siden sidst

 • Status på hussalg:
  Ingen huse solgt.
 • Træ bag ved nr. 59:
  Er fældet
 • Tilbud fra Thøgersen:
  Vi har fået tilbud fra Thøgersen på grønne parkeringspladser. Forslag til generalforsamlingen.

Planlægning af generalforsamling

Opfølgning på selve generalforsamlingen – er der styr på det?

 • Ordfører? Og gennemgang af agenda:
  Hanne finder ordfører.
 • Lokale:
  Generalforsamlingen afholdes i klasselokale på 1. sal på Mølleskolen. Der er bestilt kaffe og the. Det koster 25 kr. pr. kande
 • Anden indkaldelse:
  Laves og sendes ud inden den 17. marts. Indkaldelsen vil også blive delt ud i postkasserne, da vi har mange nye beboer.
 • Praktiske ting, øl og vand – er Bente informeret om indkøb:
  Hanne handler øl, vand og the

Opfølgning af regnskab 2019 og budget 2020

 • Hvordan ser det ud med det?
  Vi kommer ud af 2019 med et overskud. Budget for 2020 ligner budget for 2019.

Indkomne forslag

 • Forslag om grønne parkeringspladser
 • Forslag om hjertestarter

Se indkaldelse til generalforsamling.

Nyt fra udvalgene

 • Legeplads:
  Der indkøbes to bordebænkesæt.
 • Vej, snerydning og kloak:
  Vi har ikke haft problemer med vand i år, på trods af meget nedbør. Det skyldes fornemlig af Marek har tømt kloaker og faskiner efter løvfald.
 • Skov og beplantning: Bærbuske og bordebænkesæt:
  Der er fældet sygt træ bag nr. 59. Hanne og Marek indkøber bærbuske og frugttræer til området.
 • Økonomi:
  Ser fin ud.

 

Referent: Trine