Fremmødte:

1. Uddeling af 1. indkaldelse til generalforsamlingen i postkasserne

Hanne uddeler 1. indkaldelse

2. Siden sidst

Nye grundejere

Lejer i nr. 31 flytter og ny flytter ind

Huse til salg

Nr. 18 er sat til salg. nr. 40 og nr. 24 er stadig til salg.

Solgte huse

Ingen solgte huse

3. Planlægning af generalforsamling

Forslag om parkeringspladsen

Thøgersen komme forbi onsdag 12/2 og sender derefter et nyt tilbud.

Mølleskolen

Trine booker klasselokale og spørger om kaffe/the.

Praktiske ting, øl, vand, kage

Bente køber øl og vand.

4. Lokalarkiv

Vores arkivmappe er afleveret på lokalarkivet.

5. Nyt fra udvalgene

Legeplads

Legeplads – intet nyt

Vej, snerydning og kloak

 

Skov og beplantning

Dødt træ bag nr. 59 – Thøgersen kommer forbi onsdag d. 12/2 og kigger på træet.

Frugttræer er ikke en mulighed ved skuret, da de store træer tager alt næringen. Hanne undersøger om det er muligt at plante frugtbuske forskellige steder.

Bestyrelsen indkøber 2 bordebænkesæt. Et til legepladsen og et til ved skuret.

Økonomi

Økonomien ser fin ud. Pga. små udgifter til snerydning og saltning, har vi et pænt overskud i 2019.

 

Referent: Trine

 

6. Næste møde

Næste møde afholdes den 10. marts 2020 hos Hanne.