Afholdt hos Hanne

Fremmødt: Hanne, Ruben, Jeppe og Trine

1. Siden sidst

 • Nye grundejere
  Nye grundejere i nr. 33, Jeppe går forbi med en gave fra foreningen.
 • Huse til salg
  Nr. 40 og nr. 24 er til salg
 • Solgte huse
  Ingen solgte huse

2. Planlægning af generalforsamling

 • Forslag om parkeringspladsen
  Trine kontakter Thøgersen for et nyt tilbud.

 • Forslag om hjertestarter
  Jeppe formulerer et forslag

 • Hvor skal den afholdes
  På Mølleskolen, Trine tager kontakt.

 • Indkaldelse
  Vi sender 1. indkaldelse ud i postkasserne før næste bestyrelsesmøde.

3. Opdatering på arkivboks

 • Ruben undersøger med lokalarkivet hvordan personfølsomme oplysninger skal behandles.

4. Nyt fra udvalgene

 • Legeplads:
  Intet nyt
 • Vej, snerydning og kloak:
  Marek har ordner riste og kloaker
 • Skov og beplantning: 
  • Dødt træ bag nr. 59, Thøgersen?
   Trine kontakter Thøgersen angående træ bag nr. 59
  • Frugttræer, buske til foråret
   Hanne tager fat i Marek angående frugttræer og buske
  • Bordebænkesæt:
   Ruben undersøger priser på bordebænkesæt
 • Økonomi:
  Det ser fint ud.

Referent: Trine

Næste møde afholdes den 4. februar 2020 hos Hanne