Fremmødte: Jeppe, Hanne, Trine og Ruben

Siden sidst

Nye grundejere

Der flytter nye ejere ind i nr. 60 på lørdag ellers ingen nye.

Huse til salg

Hus nr. 24

Solgte huse

Der er ingen nye solgte huse

Opdatering på arkivboks

Flyttes til mødet i januar.

Nyt fra udvalgene

Legeplads

Intet nyt.

Vej, snerydning og kloak

Jeppe har undersøgt muligheden for at få rengjort faskinerne og afventer et tilbud.

Skov og beplantning

Dødt træ bag nr. 59
Hanne kigger på træet med Marek og undersøger om det står på foreningens grund.

Stykket mellem os og Violvej
Hanne og Marek har kigget på det sammen med dem fra Violvej. Marek beskærer efter aftale, når han har tid.

Økonomi

Det ser fint ud.

Diverse

Undersøgelse af lokalplan og parkeringspladser

Hanne undersøger sagen

Julefrokost/flytte dato til onsdag

Trine bestiller mad, julefrokost afholdes ved Hanne onsdag den 4. december. Ruben laver quiz.

Hjertestarter

Jeppe har undersøgt forskellige muligheder og vi laver et forslag til generalforsamlingen.