Afholdt hos Ruben

Fremmødte: Ruben, Hanne og Trine

Nabopleje: Violvej kommer på besøg

Vi har talt om vigtigheden af at bevare det gode naboskab og den gode kommunikation den gamle bestyrelse har haft med naboerne på Violvej.
Vi har aftalt at se på skellet mellem de to veje med vores havemand Marek og aftale hvordan det skal plejes.

Siden sidst

1. Arbejdsaften

Vi havde en god arbejdsaften og fik nået en del punkter på vores liste. Det store hasselkrat på legepladsen er blevet fældet og der er kommet babygynge op.

2. Nye grundejere

Ingen nye grundejere siden sidst.

3. Huse til salg

Ingen nye huse til salg.

4. Solgte huse

Ingen nye huse solgt.

Oprydning i arkivboks

Ruben kigger arkivkassen igennem og vurderer om alt kan komme på lokalarkivet.

Nyt fra udvalgene

1. Legeplads Bålsted med stubbe?

Bestyrelsen synes det er en god ide med et bålsted og tager det op igen inden arbejdsdagen i foråret.

2. Vej, snerydning og kloak

Intet nyt.

3. Skov og beplantning. Bærbuske, frugttræer og bænk ved skuret.

Ulla i nr. 25 har foreslået, at vi får et bænke-bordesæt ved redskabsskuret.
Bestyrelsen synes det er en god ide og tager det op igen inden arbejdsdagen i foråret.

4. Økonomi

Økonomien er fin.

Punkter til næste gang

  • Rengøring af faskiner
  • Undersøgelse af lokalplan og parkeringspladser.
  • Julefrokost.

 

Referent: Trine

Næste møde afholdes ved hos Jeppe den 5. november.