Fremmødte: Jeppe, Ruben, Bente, Hanne og Trine

Siden sidst

1. Havedame – Marek:
Tina er stadig sygemeldt. Marek varetager området indtil videre.

2. Nye grundejere:
I nr. 32. Jeppe går forbi med velkomstgave.

3. Huse til salg
Nr. 24 er til salg

4. Solgte huse
Nr. 48, 33, 32 og 60 er solgt.

5. Orientering om byggeriet
Bestyrelsen er orienteret om byggeriet i nr. 22. Det er teknisk udvalg der tager sig af godkendelser af tilbygninger. Bestyrelsen har derfor ingen opgaver i den forbindelse, men er blot orienteret om byggeriet.

6. Invitation til nabopleje:
Violvej 34 inviteres med til starten af næste bestyrelsesmøde, til en snak om godt naboskab

Planlægning af arbejdsaften kl. 16-19 tirsdag den 17. september 2019

1. Hvilke opgaver er der?
Se arbejdsliste

2. Skal vi give aftensmad?
Vi bestiller pizza på dagen, hvis der er stemning for det.

3. Indkøb af øl, vand osv.?
Der er i skuret.

4. Bente laver seddel til skiltet og sætter skiltet op.

5. Jeppe køber maling, olie og træ

Nyt fra udvalgene

1. Legeplads – Babygynge – nyt hængsel:
Der er sat nyt hængsel på tarzanbanen og der er indkøbt babygynge. Gyngen sættes op på arbejdsdagen.

2. Vej, snerydning og kloak – Opfølgning på anlægning af parkeringspladser – nyt grønnere tilbud, samt henvendelse fra beboer på Gartnervænget:
Jeppe tjekker mulighed for slamsugning af faskiner.
Bestyrelsen udskyder punktet om anlæggelse af parkeringspladser til næste møde.

3. Skov og beplantning:
Hækken bag gv. nr. 35-37 er klippet ned til 160. Siderne klippes til foråret.

4. Økonomi:
Økonomien ser fin ud.

Udarbejdelse af nyhedsbrev

Bente laver et lille skriv.

Eventuelt

1. Hvilke punkter vi skal have med til næste gang?
Hjertestarter (Jeppe)

Næste møde

Afholdes ved Ruben den 1. oktober kl. 19.30