Fremmødte: Karen (11), Hanne (10), Jeppe (56), Per (44), Ruben (43)

1. Datoer for møder

Afholdes onsdage kl. 19.30

30. september hos Karen

11. november hos Hanne

 9. december kl. 18.30 hos Karen

13. januar hos Per

10. februar hos Hanne

Generalforsamling

24. marts · TBD

2. Konstituering

Ny bestyrelse bestående af:

Formand
Per Bjørn Larsen, nr. 44

Næstformand
Hanne Svea Pedersen, nr. 10

Sekretær
Karen Sloth, nr. 11

Kasserer
Ruben Engrob Nielsen, nr. 43

Medlem
Jeppe Andreas Jakobsen, nr. 56

Ruben melder nyt formandskab til kommune og bank.

3. Nye grundejere

Nye grundejere i nr. 18, 40 og 48. 

Nr. 15 er solgt

4. Arbejdsaften

16. september 2020, kl. 16.30

Hanne køber øl og vand og bestiller container