Afholdt hos Karen

Deltagere: Hanne, Ruben, Per, Jeppe, Karen

Siden sidst:

Arbejdsdagen

  • Arbejdseftermiddagen gik godt, ca 15 voksne deltagere og nogle flittige børn
  • Gammelt bord-bænkesæt på stor legeplads blev gravet op – Per sørger for resterne kommer til genbrugsstation.
  • Bøgeplanter på skråningen bag nr 44 blev savet ned – Hanne snakker med Marek om, hvordan rødderne skal destrueres, og om der kan sås blomstereng indtil jorden er klar til at blive beplantet igen – gerne med bærbuske.
  • Ukrudt i fortov og vejkant brændt ned, mangler stadig lidt ned mod Kærmindevej – bliver fjernet til foråret.
  • Et af de nye borde-bænkesæt er placeret ved skuret, så der nu står to sæt – en dejlig udsigt- og solplet.
  • Nedskæring af grene ved legepladsen – Marek fortsætter dette.
  • Det sidste mål på boldbanen malet
  • Kloakker tømt
  • Næste arbejdseftermiddag invitere den lille ”Ejerforening GV 46-56” med, også for fællesskabets skyld.

Generalforsamling juni 2020

  • Referatet rettes med de sidste ting. Karen sender til Stig sammen med formandens beretning, regnskab og budget til publicering på hjemmesiden.

Nyt fra udvalgene

Legeplads

intet nyt

Vej, snerydning og kloak

Ingen tegn til behov for båndforsejling på vejene i øjeblikket.
Ruben spørger Trine om der er automatisk tilsyn med vejen.

Skov og beplantning

intet nyt

Økonomi

intet nyt

Container

Hanne bestiller container til grønt affald fra 16.10 til 26.10 2020, fordi genbrugspladsen i Ry er lukket – Karen annoncerer det.

Hjertestarter

Karen bestiller hjertestarter som aftalt til generalforsamling

E-mail

Per og Ruben tjekker gartnervængets mail.