Fra bestyrelsen: Ruben nr 43, Trine nr 58 B, Jeppe nr 24

Trine bød velkommen til generalforsamlingen.

Dirigent

Bestyrelsen pegede på Svend nr 66 B som dirigent, Svend blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og formaliteterne var overholdt.

Beretning

Trine GV 58B aflagde bestyrelsens beretning.

Velkommen til dette års generalforsamling med solskin, måske den første i det fri, i hvert fald den første med en corona metersafstand mellem os.
Det sidste år har jeg haft æren af at være formand for GV’s bestyrelse og tilbringe, mange dejlige timer med Ruben, Jeppe, Hanne og Bente.

10-12 bestyrelsesmøder er det blevet til i år og hvad er der sket?

I foråret 2019

Til sidste års generalforsamling drøftede vi sagen om at koble to nye grunde fra Akacievej til GV. Der var stor enighed om at grundejerforeningen ikke var interesseret i dette.

Vores første opgave som bestyrelse var derfor at tage kontakt til Akacievej. Jeppe formulerede et skriftligt svar. Her gjorde vi det klart at grundejerforeningen ikke var interesseret, i at koble de to grunde til GV.
Peter, der stod for kommunikationen, fra Akacievej accepterede svaret og det hele forgik i en god og ordentlig tone.

Næste opgave var at finde en der kunne løfte arven efter vores tidligere havemand Heinrich.
Kort efter generalforsamlingen startede Tina, som kom godt i gang med opgaven. Tina var utrolig glad for at være her og roste os her på Gartnervænget, for vores utrolige hjælpsomhed og imødekommenhed. Desværre nåede Tina ikke at være her længe, da hun var nødt til at stoppe pga. sygdom.

Heldigvis for os stod Marek klar til at overtage opgaven, og man må i den grad sige, at det har han gjort. Os på GV er jo glade når vores vej fremstår flot og velholdt. Det kræver ud over en god havemand noget ordentlig udstyr. Vi har derfor i bestyrelsen valgt at investere i en ny græsslåmaskine, samt en stanghækkeklipper.

I sommers

Sommeren bød på en god arbejdsdag og en dejlig sommerfest. Til arbejdsdagen var der stort fremmøde og der blev arbejdet både på området og med at færdiggøre legepladsen. Vi fik især taget en god tørn bag nummer 1-17 og på skråningen ved stien ned til Siimvej.
Vi har tidligere haft lidt uenigheder om nogle hække ned mod Siimvej. Vi har hen over sommeren haft held til at få en god dialog omkring de forskellige hække, som nu med bland andet Mareks hjælp er klippet ned i en god højde og bredde.

I sommeren fik vi også lavet nye båndforseglinger og de hvide felter fik et ansigtsløft. Da både båndforseglingerne og de hvide felter burde have en længere levetid, fik vi lavet begge dele uden beregning.

Efterår

Vi startede efteråret med en arbejdsaften. Her blev det store hasselkrat på legepladsen fældet og da babygyngen kom op og hænge, kunne vi endelig erklære legepladsen færdig,

I september inviterede vi Violvej 34 til en snak om godt naboskab. Vi talte om vigtigheden af at bevare det gode naboskab og den gode kommunikation, den gamle bestyrelse har haft med naboerne på Violvej. Vi aftalte at se på skellet mellem de to veje og aftale hvordan vi mener det skal plejes. Marek har efterfølgende beskåret området som aftalt.

Derudover har vi haft Thøgersen ude og fælde et dødt træ bag nr. 59.

Vi har løbende gennem året arbejdet med planen om at anlægge parkeringspladser over for nummer 1-17.
Der var allerede i den gamle bestyrelse taget beslutning om at anlægge parkeringspladserne. Den nye bestyrelse modtog flere opfordringer om at undersøge en mere grøn løsning og vi tog derfor kontakt til Thøgersen igen.

Vi har nu modtaget et nyt grønnere tilbud. Dette tilbud er dog en del dyrere og vi synes derfor ikke, at vi alene som bestyrelse kunne taget beslutning om den nye løsning. Den er derfor til afstemning senere i dag.

Efteråret bød på en del regn, tidligere har nogle huse haft problemer med vand i forbindelse med store regnskyl, men i år har bestyrelsen ikke kendskab til nogle problemer. Det skyldes muligvis, at Marek gav riste og kloaker en ordentlig tur i det tidlige efterår. Vi opfordrer til at den kommende bestyrelse er opmærksom på, at vi får gjort det samme til næste efterår.

Vinteren

Vinteren er jo en stille tid for bestyrelsen, som dog ud over en julefrokost, bød på oprydning i grundejerforeningens arkivboks. Ruben har kigget arkivkassen igennem, undersøgt behandlingen af personfølsomme oplysninger og den er nu afleveret lokalarkivet.

Forår 2020

Til ideudviklingen, til sommerfesten 2018, blev der ytret ønske om at vi plantede frugttræer og buske på området. Som I kan se rundt omkring er det endelig sket og det kan vi jo kun alle være glade for. Især når man tænker på de mange timer vi pga. Corona har skulle tilbringe på vores vej.

Bestyrelsen kunne i foråret se at folk havde travlt rundt i haverne. Vi besluttede derfor at bestille en container til alle de flittige folk. Folk havde været flittige, for containeren var fyldt til randen da den blev hentet. Resten af historien om foråret kender i.

Det er ikke alt bestyrelsen nåede, vi efterlader følgende åbne punkter til den nye bestyrelse.

 • Den videre historie om parkeringspladserne
 • Om den aflyste sommerfest, skal erstattes af en mulig sensommerfest.
 • Indkøb af borde-bænkesæt
 • Muligheden for en hjertestarter på GV.

Nye grundejere

Vi har igen i år fået en del nye ansigter på GV. Både i nummer 31, 32, 33, 48 og 60. Til jer vil vi gerne sige hjertelig velkommen. Derudover er nr. 13 og 18 til salg og senere i år kan vi byde velkommen til nye grundejere i nr. 24 og 40.

Til sidst vil jeg sige tak, tak for en dejlig tid som formand og tak fordi I overlod ansvaret for vores dejlige vej til os i bestyrelsen i et år, vi har gjort det så godt vi kunne og er klar til at give æren og ansvaret videre til den nye bestyrelse.

Regnskab

Ruben gennemgik regnskabet som efterfølgende blev drøftet og efterfølgende godkendt.

Se medfølgende regnskab: Gvry_Regnskab_2019

Budget og fastsættelse af kontingent

Ruben gennemgik budget og kontingentfastsættelsen for det kommende år.
Budgettet blev drøftet og godkendt. Kontingentet er fastsat til kr 2500, som hidtil.
Der blev spurgt ind til hvorfor administrations gebyrer ikke længere fremgår af budgettet, og det er fordi der ikke er brugt advokat i år.

Indkomne forslag

 • At grundejer foreningen investerer i en hjertestarter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Derudover blev der snakket om hjertestarter
kursus som man kan tage på biblioteket.
Hjertestarteren skal placeres uden for GV nr 17.

 • Parkeringspladser fra nr 1-17

Forslaget blev debatteret, hvorefter der va afstemning
2 stemmer for
11 imod
17 hverken eller.
Forslaget blev nedstemt.

Valg til bestyrelsen

Følgende blev valgt til bestyrelsen
Karen, nr 11
Da der ikke var flere frivillige skulle der trækkes lod bland grundejerne:
Nr 56 og nr 44 er udtrukket til at deltage i bestyrelsen.

Suppleanter

 • Carl, nr 6: 1. suppleant
 • Unni, nr 34: 2. suppleant

Revisor

 • Jørgen Lindbjerg
 • Lars Bruun valgt som revisorsuppleant

Eventuelt

 • Michael nr 36 stiller sin stige op til skuret og den kan benyttes af alle grundefere.
 • Grethe nr 58 A: På grundeejerforeningens områder må der ikke hænges tove op i træerne til leg pga sikkerhed.
 • Carl nr 6: Nedsæt et ”forskønnelsesudvalg”, der skal kigge på udnyttelsen af området der bliver benyttet til parkering fra nr 1-