Deltagere: Hanne, Jeppe, Ruben, Karen

1. Nye grundejere

Nr 15 – Karen køber en indflyttergave og minder om hjemmesiden.

2. Hussalg

Ingen kendskab til huse til salg.

3. Hjertestarter

Der er kommet et nyt tilbud på Hjertestarter, vi bliver enige om at købe AED 310P på leasing-aftale,
Karen bestiller

4. Udvalg

 • Legeplads,
  ikke noget nyt
 • Veje, snerydning og kloak,
  Marek går snart i gang med at rense kloakker for efterårets blade.
 • Skov og beplantning:
  To skråninger skal sås til med vilde blomster, men det bliver først til foråret.
  Bestyrelsen går en tur rundt i området til foråret, for at tilse evt behov for klipning af træer og buske.

5. Økonomi

Brugt lidt penge på reparation af plæneklipper, ellers intet nyt. Økonomien ser fin ud.

6. Nyhedsbreve

Stig har lavet nyhedsbrev i oktober, har tidligere været brugt i Gartnervænget. Fint hvis Stig vil fortsætte med det.

7. Eventuelt

Næste møde bliver julefrokost d. 9.12.
Vi starter 18.30 hos Karen. Karen bestiller tapas på Hotel Ry.

Referent: Karen