Deltagere: Per, Ruben, Jeppe, Hanne og Karen – mødet afholdt virtuelt.

Ref.: Karen

 1. Generalforsamling er udskudt fra d. 25. marts 2021 grundet forsamlingsforbuddet.
  Bestyrelsen tager stilling til hvornår den kan afholdes, når forsamlingsforholdene ændres.
  Udsættelsen annonceres på hjemmesiden og på infotavlen. Karen sørger for dette.
 2. Der bestilles container til haveaffald fra 26. marts til 9. april
  Hanne bestiller.
 3. Der bliver arbejdsaften den 6. maj kl 16 til 19 – inkl pizza-hygge udendørs for deltagerne.
  Bestyrelsen laver en plan for arbejdsaften til næste bestyrelsesmøde.
 4. Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 22.4. kl 20.
  Vi mødes på legepladsen – går rundt i området for at lægge plan for arbejdsaften. Slutter af på Hannes terrasse.
 5. Opkrævning til fællesudgifter udleveres først efter generalforsamling, selvom den bliver udsat.
 6. Hjertestarter – Låsby el sætter op den 16. marts på skuret ved nr 17.
  Karen står for det sker.
 7. Nye beboere i nr 24 – Hanne sørger for en velkomst-blomst.
 8. Skrænt ved nr 17 ned mod stien skrider mere og mere, så det ikke er muligt at klippe hækken.
  Hanne bestiller Thøgersen til at komme med et tilbud, for at få skrænten genetableret.
 9. Henvendelse fra familie i nr 13 om at opdatere legetøjet i sandkasserne.
  Besluttet at der kan bruges 3000 kr til dette.
  Karen spørger familien i nr 13 om de vil stå for indkøb, så der er noget nyt til begge sandkasser.
 10. Marek er i gang med at klippe buske ned. Han foreslår at grundejerforeningen køber en trailer, så det er muligt at køre haveaffald væk, og også muligt for alle beboere at låne traileren.
  Marek har tilbudt at stå for indkøb af trailer og vil gerne være den der opbevarer nøgle. Der investeres også i en god pressening, og traileren parkeres på ”trekanten” overfor nr 19- 21.