Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 afholdt hos Jørgen Lindberg

Deltagere:

 • Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A
 • Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14
 • Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40
 • Medlem: Hans Sørensen GV nr. 43

1. Siden sidst – nyt fra området generelt

 • GV 24 solgt, med overtagelse d. 1 oktober
 • GV 5 er sat til salg.
 • I forbindelse med henvendeler fra ejendomsmægler til bestyrelsen for informationer omkring grundejerforeningen, gøres der opmærksom på, at bestyrelsen tager 400 kr. I ekspeditionsgeby. Det anbefales derfor at man selv søger relevante oplysninger på www.gvry.dk

2. Nyt fra legepladsudvalget

 • Der diskuteres mulige løsningsforslag til hvordan vi kan holde katteekskrementer væk fra det nye gyngeområde.
  Der er ikke kommet nogen konkrete løsninger på nuværende tidspunkt.
 • Der vil blive placeret en rive ved gyngen, til at rive faldsandet igennem ved jævne mellemrum.
  Det opfordres til at vi alle hjælper til med at holde området rent.

3. Nye beboere

 • Bestyrelsen siger velkommen til Albert i nr. 52.
 • Bestyrelsen siger velkommen til Jeppe i nr. 56.

4. Nyt fra vejudvalget

 • Bestyrelsen har diskuteret vandproblem i skel mellem GV 68 og fællesareal.
  Efter Aura har lagt fiber ind på GV, er det opstået et problem med konstant løbende vand, der kommer op af jorden i skel mellem GV68 og fællesareal.
  Aura har været ude at besigtige problemet og forsøgt at udbedre det, dog uden succes.
  Årsagen til problemet er stadig ukendt, men det mistænkes, at en faskine er blevet beskadiget, og derfor skal udbedres
  Aura vil blive kontaktet igen, handling derefter, afventes.
 • Båndforsegling er blevet udført,
  • Budgetpris: 20.000 kr.
  • Aktuel pris: 9.375 kr.
 • Der er skiftet firma til Colas, der har vurderet vejens beskaffenhed til at være god, og at den kan nok kan holde ca. 5-10 år endnu, forudsat fortsat årlig båndforseglning

5. Nyt fra skovudvalget

 • Der er ved have dag blevet fjernet træer og buske op mod Violvej, for lysne op og give plads til at andre træer kan få lov a gro.
  Arbejdet ses an, og tages op igen til næste år.
 • Der vil blive fældet 2 birketræer ved skel mellem GV og Violvej på et senere tidspunkt.

6. Nyt udvalg for parkeringsarealer og beplantning

 • Det er blevet fældet en række bøgebuske ved parkeringsarealet over for GV 25, således at biler nu kan komme længere ind.
  Det opfordres derfor til, at man ikke længere parkere på langs af arealet, for at gøre plads til flere biler.
 • Der planlægges at fjerne alle hybenbuske fra GV i løbet af det næste år.
  Buske vil blive fjernet i etaper.

7. Økonomi ved Jørgen

 • Foreningskonto: 33.278,39 kr.
 • Danske indlån: 277.886,29 kr.
 • Foreningskonto: 161.175,73 kr.

8. Hjemmeside mv ved Grethe

 • I løbet af sommeren skal man selv tilmelde sig, hvis man ønsker nyhedsbrev, mere information følger senere.

9. Aktiviteter

 • Opgaver for næste arbejdsdag er fastlagt.
 • Rammerne for St.Hans er fastlagt
 • Festudvalget vil i kommende tid påbegynde planlægning af vejfest d. 20 august