Referat fra bestyrelsesmødet nr. 4 afholdt hos Allan Dahl

Deltagere:

 • Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A
 • Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17
 • Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14
 • Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40

1. Siden sidst – nyt fra området generelt

 • Vandproblem er repareret af Finn i nr. 68 og der har ikke været problemer siden. Tak for hjælpen!
 • Bestyrelsen har modtaget forespørgsel om det er muligt at placere en campingvogn på fælles parkeringsplads i forbindelse med istandsættelse af GV 24. Lokalplanen for vores område siger imidlertid, at der ikke må opstilles campingvogne, både eller lignende i området. Dette er meddelt videre til rette vedkommende.

2. Nyt fra skovudvalget

 • Grethe vil tage kontakt til Skovdyrkerne med henblik på at indhente vejledning og eventuel pris for oprydning i skoven.
  En oprydning er tiltrængt samt en vurdering / og fældning af udgåede træer. For nuværende er der ikke arbejdskraft til selv at klare denne opgave.

3. Vejfest/havedag

 • Opgave for havedag fastlagt. Se bilag
 • Vejfesten blev planlagt færdig.

4. evt.