Nr. 2 – Afholdt hos Uffe Winther d. 3. maj 2016

Deltagere:

 • Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A
 • Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17
 • Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14
 • Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40

1. Siden sidst – nyt fra området generelt

Referat fra Generalforsamling er underskrevet

Intet nyt at berette

2. Nyt fra legepladsudvalget – Ansvarlig: Uffe og Allan

 • Thøgersen har fjernet jord ved gynge. Faldsand er bestilt
 • Overlægger monteres, og der laves dræn for regnvand inden der dækkes med faldsand
 • Det gamle gyngestativ bibeholde. Der tages en ny vurdering næste år. Der købes en ny gynge til stativet.
 • Der bestilles sikkerhedsmåtter til koldbøttestativ
 • Der bestilles sand til sandkasse, og Uffe har købt net til at lægge over

3. Nye beboere – Ansvarlig: Hans

 • Velkomstpjece genoplives.
 • Vi har budt velkommen til Albert i nr 52 og Jeppe i nr 56.

4. Nyt fra vejudvalget – Ansvarlig: Allan

 • Båndforseglning bliver lavet torsdag, fredag uge 18
 • Der diskuteres hvorvidt det kan betale sig at asfaltere GV nu i stedet for at få lavet båndforseglning. Men da båndforseglning også er nødvendigt efter ny asfalt er lagt, fortsætter vi som hidtil.
 • Der bestilles container

5. Nyt fra skovudvalget – Ansvarlig: Grethe, Jørgen og Hans

 • I samarbejde med Violvej, er bestyrelsen blevet enige om at fælde det store grantræ, for at undgå det volder skade på nærliggende grunde, da det vurderes der efterhånden er risiko for at det kan vælte.

6. Nyt udvalg for parkeringsarealer og beplantning – ansvarlige vælges

Punktet udsættes.

7. Økonomi ved Jørgen

 • Hvordan står det til?
 • Kontingentopkrævning

Punktet udsættes.

8. Hjemmeside mv ved Grethe

Punktet udsættes.

9. Aktiviteter

 • Kommende aktiviteter og planlægning

Punktet udsættes

 

Referent: Allan Dahl GV nr. 40