Bestyrelsen er fra beboerne på Violvej blevet orienteret om, at der på den tomme grund ud til stien er en brønd, som er blevet invaderet af rotter.

Kommunen er på sagen og der er udlagt gift.
Skaden vil blive udbedret snarest.

Bestyrelsen orienterer om dette for at grundejere i Gartnervænget er opmærksomme på, at hvis der kommer rotter eller enkelte strejfere, så skal der straks rettes henvendelse til kommunens rottebekæmpelse.

Læs om rottebekæmpelse på kommunens hjemmeside: www.skanderborg.dk/rotter

Vi regner med, at kloaksystemet hos os ikke har direkte forbindelse til Violvej, men erfaringerne viser, at når der graves op, så kan der komme enkelte rotter.

Venlig hilsen
Bestyrelsen