Gravearbejdet med fibernettet er nu afsluttet.
Der er husstande, som endnu ikke er blevet færdiginstalleret. Dette sker snarest, men der er pt. meget efterspørgsel af teknikere.

Aura har indbudt bestyrelsen til afleveringsforretning.
Fra bestyrelsen deltog Grethe GV 58A og Hans GV 43.

Efter gennemgangen af arealerne, som tilhører fællesområdet ( 1 meter fra vej 9, besluttet flg. reparationer:

  • Ved GV nr 16 skal belægning lægges om
  • Der skal fejes sand over alle de steder, hvor belægningen har været taget op
  • Ved GV nr 68 skal der repareres, så arealet ikke fremstår med vand og mudder. Formentlig vil der skulle køres grus/sand eller lign. på.

Såfremt de enkelte grundejere har noget at indvende om arbejdet på egen grund, så skal man selv rette henvendelse til Aura www.aura.dk

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen