Referat fra bestyrelsesmødet nr. 1
Afholdt hos Grethe Seekjær den 5. april 2016

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 9. mart 2016

Referatet blev gennemgået og der foretages rettelser inden underskrift og publicering.
Grethe sørger for dette.

2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen er konstitueret som følger:

 • Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A
 • Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17
 • Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14
 • Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40
 • Medlem: Hans Sørensen GV nr. 43

3. Ansvarlige for diverse udvalg/aktiviteter

 • Hjemmeside Grethe (GV58A)
 • Markedsdag Uffe (GV17), Hans (GV43), Allan (GV40)
 • Sankt Hans Uffe (GV17), Hans (GV43), Allan (GV40)
 • Sommerfest Uffe (GV17), Hans (GV43), Allan (GV40)

4. Opfølgning fra generalforsamling

Der er på generalforsamlingen blevet drøftet og fremsat ønsker om påmindelse via mail, om datoer for arbejdsdage, for at få større tilslutning.

Bestyrelsen foreslår at alle nye opslag på hjemmesiden varsles via mail, hvor man efterfølgende kan læse opslaget. Det vil herefter være op til Gartnervængets beboere selv, at sikre at ens mailadresse er ført ajour.
Der vil komme mere information om dette.

Derudover vil der en gang årligt blive lagt et opslag i postkassen med en oversigt over hele årets aktiviteter(årshjul).
Desuden vil der blive lagt en seddel i postkassen ca. 14 dage før der er arbejdsdage og vejfest.

Bestyrelse håber det vil have en positiv effekt på tilslutningen til arbejdsdage og andre sociale aktiviteter på Gartnervænget.

5. Sociale aktiviteter

Bestyrelsen vil forsøge at øge de sociale aktiviteter ved at planlægge en markedsdag og fejre Skt. hans. Mere information om dette kan findes på hjemmesiden senere på året.

6. Beplantning

 • Der er blevet drøftet mulighederne for, at plante frugttræer og-/eller buske omkring legeområdet.
 • Der er kommet forslag om, at fjerne Hybenbuske omkring trappe ved nyt gyngestativ.
 • Der er kommet forslag om, at fjerne et stykke af hækken ved fælles P-plads, for give bedre plads til parkerede biler.

Disse forslag vil blive diskuteret igen ved næste bestyrelsesmøde, forud for første arbejdsdag.

7. Båndforsegling

Der bestilles båndforsegling

8. Planlægning for det kommende år

Bestyrelsen har planlagt det kommende års arbejde.
Se venligst sidst i referatet.

9. Eventuelt

Aktivitetsplan for 2016-2017

 • Containerdage: d. 4-5 juni og d. 24-26 september 2016
 • Arbejdsaftener: d. 1. juni og d. 23. juni
 • Sankt Hans: d. 23. juni
 • Arbejdslørdage: d. 20. august
 • Vejfest: d. 20. august
 • Markedsdag: d. 20. august
 • Generalforsamling: d. 23. marts 2017

Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøde 1: d. 5. april 2016 hos Grethe
 • Bestyrelsesmøde 2: d. 3. maj 2016 hos Uffe
 • Bestyrelsesmøde 3: d. 14. juni 2016 hos Jørgen
 • Bestyrelsesmøde 4: d. 17. august hos Allan
 • Bestyrelsesmøde 5: d. 25. oktober 2016 hos Hans
 • Julefrokost for bestyrelsen afholdes d. 13. januar.
 • Bestyrelsesmøde 6: d. 21. februar 2017 hos Grethe
 • Bestyrelsesmøde 7: d. 13. marts 2017 hos Uffe