Afholdt hos Trine GV 58B

Til stede: Britta, Jørgen, Jeppe, Trine og Grethe

1. Referatet fra generalforsamlingen godkendt og underskrevet

2. Siden sidst

  • Der er lavet båndforsegling og malet hvide firkanter
  • GV 64 er solgt og nye ejere ( Kirsten og Stig ) flytter ind 1. juni 2018. Vi byder dem velkommen

3. Planlægning af arbejdsopgaver til arbejdsaftner og arbejdslørdag

  • Bestyrelsen vandrede en tur i området og konstaterede, at der er mange praktiske ting at tage fat på.

Opgavelisten er vedhæftet referatet.

Hvis vejret tillader det og hvis der er stemning for lidt socialt, vil vi købe pizza eller stege pølser

  • Trine sørger for øl og vand
  • Jeppe sørger for pensler og maling

4. Orientering fra diverse udvalg

Økonomien:

ser fin ud

Udeudvikling:

vi vil lave en lille slip på invitationen til vejfest, hvor man kan komme med ideer

Legeplads:

Trine og Jeppe er i kontakt med Norleg som vil komme med forslag til renovering mv af den store legeplads.
Der er tænkt på gynger, nye sandkasser, rutchebane og Tarzanbane ind i planlægningen.

Vej:

Vi vil forsøge at få assistance til opsamling af regnvand. Der bestilles oprensning af kloakker til efteråret

Skov:

Jørgen taler med Thøgersen om muligheder for beskæring af bevoksning.
Der kan være tale om udgåede træer bag ved GV 68, træer ved redskabsskuret, beskæring af en gren på det store træ ved redskabsskuret og GV 22.
Endvidere mangler der et meget lille stykke op mod Violvej. Et udgået fyrretræ skal fældes. Vi spørger Thøgersen og hører hans forslag til fældning.
Vi klipper selv egekuglerne i år

5. Velkomstpjece

  • Britta tjekker farvekoder og retter velkomstpjecen til

6. Nabohjælp aktiveres igen

7. Eventuelt