Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 

Konstituerende møde den 9.april 2018 hos Grethe GV 58A

Der var afbud fra Jørgen

  1. Konstituering

Formand: Britta Adamsson – GV 15

Næstformand: Jeppe Hørup Andersen – GV 24

Kasserer: Jørgen Lindbjerg – GV 14

Sekretær: Grethe Seekjær – GV 58A

Medlem: Trine Elgaard Olsen – GV 58 B

  1. Fordeling af opgaver

Legeplads: Trine GV 58B og Jeppe GV 24

Vej: Jørgen GV 14

Skov og Park:  Jørgen GV 14 og Grethe GV 58A

Velkomstkomite: Trine GV 58B og Grethe 58A

Piccoline mv: Trine GV 58B

Ideudvalg: Trine GV 58B og Gry GV 22

  1. Planlægning af møder

Bestyrelsesmøde nr. 1              mandag den 9. april kl 20 hos Grethe GV 58A

Bestyrelsesmøde nr. 2              onsdag den 9. maj kl 20 hos Trine GV 58B (gåtur i GV)

Bestyrelsesmøde nr. 3              onsdag den 6. juni kl 20 hos Jeppe GV 24

Bestyrelsesmøde nr. 4              onsdag den 22. august kl 20 hos Britta GV 15

Bestyrelsesmøde nr. 5              onsdag den 26. september kl 20 hos Jørgen GV 14

Bestyrelsesmøde nr. 6              fredag den 30. november kl 18:30 (julefrokost)

Bestyrelsesmøde nr. 7              onsdag den 23. januar 2019 kl 20 hos Grethe GV 58A

Bestyrelsesmøde nr. 8              onsdag den 6. marts 2019 kl 20 hos Trine GV 58B

  1. Aktivitetsplan 2018

Arbejdsaften: mandag den 28. maj 2018 kl. 17:00 – 19:00 på legepladsen

Arbejdslørdag: lørdag den 16. juni 2018 kl. 10:00-13:00

Ideudvikling: lørdag den 16. juni 2018 om eftermiddagen

Vejfest: lørdag den 16. juni 2018 (mere info følger)

Arbejdslørdag: lørdag den 8. september 2018 kl. 10:00 – 13:00

Ekstraordinær generalforsamling (vedtægter): onsdag den 24. oktober 2018 kl. 20:00 (mere info følger)

Generalforsamling 2019: onsdag den 20. marts 2019 kl. 20:00 (mere info senere)

Containerweekend nr 1:  fredag den 15. juni – søndag 17. juni 2018 i forbindelse med arbejdslørdag

Containerweekend nr 2: fredag den 7. september – søndag den 9. september i forbindelse med arbejdslørdag

  1. Eventuelt

Jeppe og Trine tager kontakt til legepladsfirmaet med henblik på køb og opstilling af nyt gyngestativ samt andre ting til den gamle legeplads.

Trine fra bestyrelsen tager kontakt til Gry med henblik på planlægning af ideudvekslingsmøde i forbindelse med vejfesten.

På næste møde starter vi med at gå en tur i området.

På mødet vil vi samle op på de opgaver som er i gang samt opgaver som generalforsamlingen har besluttet.

 

Referent: Grethe GV 58A