Afholdt hos Hanne

Vi mødes hos Hanne og starter mødet med en gå tur i området.

Siden sidst

 1. Tilbagemelding på skriftligt svar til Akacievej
  Peter har vendt tilbage og accepteret vores svar. Han opfordrer til, at de bløde trafikanter bruger den korrekte kørselsretning dvs. rundt om træet.
 2. Anlægning af parkeringspladser
  Parkeringsplads: Ruben og Trine tager kontakt til Thøgersen og aftaler nærmere. Der vil arbejdes på at området bevares grønt – i henhold til Carls forslag
 3. Plantning af frugttræer
  Frugttræer tager vores gartner Tina sig af
  og starter med plantning til efteråret.
 4. Nye grundejere/ lejere / huse til salg/ solgte hus
  Intet nyt

Registrering af nye medlemmer i banken

 1. De nye bestyrelsesmedlemmer skal registreres i banken
  Jørgen kontaktes mht. registrering i banken

Planlægning af arbejdsaften tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.00-19.00

 1. Hvilke opgaver er der?
  Legepladsen færdiggøres
  Ordne ukrudt på fortovene
  Efterse skruer på legepladserne
  Vask af træværk (senere oliering)
  Tjek rister
  Ordne redskabsskur
  Genbrugsstationen (gl. træ)
 2. Skal vi runde af med mad?
  Indkøb af mad afgøres på dagen, hvis der er stemning for det
 3. Indkøb af øl og vand (de ansvarlige tjekker vores beholdning i skuret
  Hanne indkøber Rodalon, olie, øl / vand  og tjekker beholdning

Sommerfest/arbejdsdag den 22. juni

 1. Hvad skal der ske?
  Emnet udsættes til næste møde

Nyt fra udvalgene

 1. Legeplads
  Intet nyt
 2. Vej, snerydning og kloak
  Se næste punkt
 3. Bestille båndforsegling
  Hanne kontakter kontaktperson, der arbejder med båndforsegling.
  Obs på at de hvide firkanter afskaller
 4. Skov og beplantning
  Vi gennemgik områderne. Trine laver plan, der kan bruges også til fremtidig brug
 5. Tina den nye havedame
  Plæneklipper trænger til at blive udskiftet. Der er blevet kikket på en hos cykelhandler. Bestyrelsen godkender at Tina køber ny plæneklipper.
 6. bestille container til arbejdsweekend.
  Bente bestiller container til arbejdsweekend d. 21. juni
 7. Arbejdsliste til arbejdsweekend
  Udarbejdes næste møde
 8. Velkomst pjece til nye beboere
  Udkast godkendt
 9. Nabohjælp
  Nabohjælp tages op på næste møde
 10. Økonomi
  Intet nyt