Fremmødte: Hanne, Ruben, Trine og Jeppe

Dagsorden

1. Siden sidst

1. Opfølgning på anlægning af parkeringspladser:
– Thøgersen er klar til at lave parkeringspladser efter sommerferien, men fortæller, at vi ikke kan få parkeringspladserne til at fremstå grønt, da vi ikke kan så græs i stabilgrus. Trine prøver at undersøge pris på en løsning der kan fremstå mere grøn.
2. Der er købt ny plæneklipper – benzinforbrug:
– Ruben undersøger om vi kan få en god biobrændsel aftale med cykelhandleren.
3. Nye grundejere/ lejere / huse til salg/ solgte hus:
– Intet nyt

2. Planlægning af arbejdsdag og sommerfest lørdag den 22. juni 2019

1. Hvilke opgaver er der på arbejdsdagen?:
– Se opgavelisten: Arbejdslørdag i juni
2. Hvad skal der ske til sommerfesten både om dagen og om aftenen?:
– Arbejdsdag fra 13.00-16.00, sommerfest fra 17.30-? Vi opfordrer folk til at byde ind med aktiviteter, spil, underholdning osv.
3. Indkøb af øl, vand osv.:
– Bente og Hanne sørger for drikkevarer til arbejdsdag og velkomstdrink til festen

3. Nyt fra udvalgene

1. Legeplads:
– Intet nyt.
2. Vej, snerydning og kloak:
– Intet nyt.
3. Båndforsegling – Dato og svar på de afskallede firkanter?:
– Hanne har aftalt møde med dem i morgen. Trine tager mødet.
4. Skov og beplantning:
– Tina er startet og er ved at have styr på området, med god hjælp fra mange venlige beboere.
5. Nabohjælp:
– Vi har talt om nabohjælp og har egentlig på fornemmelsen af, at folk på vejen i forvejen taler sammen. Vi har derfor valgt at det er op til den enkelte husstand om de vil være med i nabohjælp.
6. Økonomi:
– Intet nyt.

4. Udarbejdelse af nyhedsbrev

Indholdsemner:
  • Ny bestyrelse
  • Kørselsretning på Acakievej
  • Tina og ny plæneklipper
  • Sommerfest og arbejdsdag
  • Stige
Ruben skriver et nyhedsbrev, der sendes ud snarest.

5. Eventuelt

  1. Hjertestarter
  2. Hvilke punkter vi skal have med til næste gang?
Næste møde afholdes ved Bente den 3. september kl. 19.30
Referent: Trine