Afholdt hos Jeppe

1. Konstituering

 • Formand: Trine Elgaard Olsen GV 58B             
 • Næstformand: Hanne Pedersen GV10
 • Kasserer: Ruben Engrob Nielsen GV43
 • Sekretær: Bente Gravesen GV 42
 • Medlem: Jeppe Hørup Andersen GV 24

2. Fordeling af opgaver

 • Legeplads: Jeppe
 • Vej: Hanne og Jeppe
 • Skov og Park (møde med Tina): Trine og Ruben
 • Velkomstkomite: Bente og Trine
 • Piccoline mv: Fælles

3. Planlægning af møder

 • Bestyrelsesmøde nr. 1: onsdag d. 3. april hos Jeppe
 • Bestyrelsesmøde nr. 2: tirsdag d. 7. maj hos Hanne
 • Bestyrelsesmøde nr. 3: tirsdag d. 4. juni hos Trine
 • Bestyrelsesmøde nr. 4: tirsdag d. 3. september hos Bente
 • Bestyrelsesmøde nr. 5: tirsdag d. 1. oktober hos Ruben
 • Bestyrelsesmøde nr. 6: tirsdag d. 5. november hos Jeppe
 • Bestyrelsesmøde nr. 7: tirsdag d. 3. december hos?
 • Bestyrelsesmøde nr. 8: tirsdag d. 7. januar hos Hanne

4. Aktivitetsplan 2019-2020

Arbejdsaftener: 

tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16:00 – 19:00 på legepladsen

Arbejdslørdag:

lørdag den 22. juni 2019 kl. 10:00-13:00

Vejfest:

lørdag den 22. juni 2019 (mere info følger)

Arbejdsaftener:

tirsdag den 17. september 2019 kl. 16:00 – 19:00

Generalforsamling 2020:

tirsdag den 24. marts 2019 kl. 20:00 (mere info senere)

Containerweekend nr 1:

fredag den 21. juni – søndag den 23.juni 2019 i forbindelse med arbejdslørdag

Containerdage nr 2:

mandag 16.september – onsdag den 18. september i forbindelse med arbejdsaftenen.

5. Skriftlig svar til Akacievej

Jeppe formulerer et skriftligt svar til Akacievej.

Eventuelt

På næste møde:

 • Vi starter med at gå en tur i området.
 • Anlægning af parkeringspladser
 • Plantning af frugttræer

Referent: Trine Elgaard Olsen GV 58B.