Skovdyrkerne har konstateret, at der mangler fældning af træer på det sidste stykke af skovarealet.

Dette arbejde bliver nu udført i de kommende dage og forventes afsluttet senest fredag den  8. september 2017.

Der vil muligvis kunne være støjgener i perioden.