Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med at finde en løsning på pleje og oprydning af vores ”skovarealer”.
Vi har erkendt at vi ikke selv kan klare den opgave – vi mangler hænder og træerne er blevet alt for store.

Vi har derfor som tidligere nævnt, lavet aftale med Skovdyrkerne, som har professionel kompetence til at udføre den slags opgaver. De er kommet med en plan, som tager hensyn til at arealerne skal henligge som skovarealer til gavn og glæde for området.

Der er naturligvis udgifter forbundet med dette arbejde, hvorfor generalforsamlingen har godkendt et forbrug på op til 50.000 kr. i år.

Indtil videre er der aftale om arealet op til Violvej.

Planen er i henhold til lokalplanen fremsendt til Skanderborg Kommunes skovfoged, som har godkendt den.
Efterfølgende er den sendt til Byggesag, som er kommet med den endelige godkendelse.

Se tilladelse fra Skanderborg Kommune (pdf)

Vi er nu klar til at gå i gang og selv om vi lige er gået ind i juli, er det Skovdyrkernes opfattelse, at det kan nås uden at gøre skade og forstyrre dyrelivet.
Arbejdet påbegyndes onsdag den 5. juli kl. 7:00 og forventes afsluttet fredag den 7. juli.

Der kan dog henstå store træer, som vil blive fældet efterfølgende da det kræver lidt anderledes mandskab og materiel.

Vi håber og tror på, at området bliver smukt og velplejet uden at blive ”for pæn”, men stadig være skovområde.

Efterfølgende vil økonomien være afgørende for at vi når omkring de andre områder.