Nr.: 3
Dato: Torsdag den 19. maj 2014 kl. 20.00
Sted: Mie GV 21
Til stede: Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta
Afbud/fraværende: –
Referent: Britta

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-14:

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.05.2014 er godkendt.

2. Nyt fra udvalgene, siden sidst:

Velkomstudvalg:
Intet nyt

Hjemmesideudvalg:
Intet nyt.

Legepladsudvalg:
Vi vil forsøge at lave en ”natur” legeplads på Tingstedet. Det skal være med træstammer, som børnene kan kravle på. Eller noget lignende. Der skal først undersøge hvordan det er muligt i forhold til sikkerheden.

Festudvalget:
GV 13 samt de nye beboer nederst i GV har tilbud at lave underholdning til vejfesten.

Nabohjælp:
Se pkt. 5

Vejudvalg:
Vi vil forsøge med ”fartnedsættelse” i form af blomsterkasser på det første stykke vej i Gartnervænget. Blomsterkasserne bliver max. 35 cm. høje, så børn stadig kan ses. Til at starte på, sættes der krydser der hvor blomsterkasserne skal stå, så vi kan se, hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte dem. De skal jo ikke være til gene for parkeringspladserne.

Nogle af træerne i skoven ved område 1A er gået ud. Det kunne være et punkt til næste arbejdsdag, at vi får disse fældet.

3. Tilbygning:

GV 6 har informeret bestyrelsen om, at de har indsendt byggesag til kommunen den 16.06.2014.
De ønsker at lave en altan på ende gavlen.
Vi afventer kommunens svar reaktion.

4. Drøftelse af Lokalplansændring i forhold til kommunen:

Bestyrelsen mener, at der skal være overensstemmelse mellem kommunens sagsbehandling og Lokalplanen og derfor skriver vi til kommunen for at høre, hvad de har i sinde at gøre, vedr. pkt. 8,2.

5. Opfølgning af igangværende sager: nabohjælp, 20 km. Zone mv.

Nabohjælp, Dette er vi ikke kommet videre med, så vi opfordre alle naboer der er hjemme i sommerferien, til at holde øje med naboens hus hvis de er bortrejst sommerferie.

20 km. Zone: Her skal tjekkes, om et skilt skal godkendes af politiet, inden vi går videre.

6. Gennemgang af Budget/regnskab:

Vejfonden som blev drøftet til generalforsamlingen, er tilføjet vedtægterne og skal herefter sendes ind til kommunen.

7. Drøftelse af hvordan referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres:

Bestyrelsesmedlemmerne har 5 dage, til at komme med indvendinger når de har modtaget referatet. Der skrives altid retur til referenten, så referenten ved, at referatet er godkendt.
Herefter ligges det ud på hjemmesiden.

8. Evaluering af arbejdsaften:

God aften, der var fremmødt 10-12 personer.
Der blev bestilt pizzaer til fællesspisning til dem som hjalp til.
Trappe til Tårnet på Legepladsen mangler at blive repareret, så dette er et punkt til næste gang.

9. Trappen op fra GV 11 til GV 18. Henvendelse til kommunen:

Det er en kommunal trappe og derfor kommunen, der har pligten til vedligehold af denne trappe.
Mie kontakter Materielgården vedr. dette.

10 Eventuelt:

Ingenting.