Nr.:  4

Dato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 20.00

Sted:  Uffe, GV17

Til stede: Uffe, Lene, Jørgen og Britta

Afbud/fraværende:  Mie

Referent:  Britta

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-14

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.06.2014 er godkendt, uden kommentar.

2. Nyt fra udvalgene, siden sidst

Velkomstudvalg:
Intet nyt

Hjemmesideudvalg:
Intet nyt.

Legepladsudvalg:
Der er interesse i at have et bålsted. Der hænger bål fad i redskabsskuret som må bruges. Det vil blive sat op på Tingstedet og er i første omgang i en prøveperiode.

Festudvalget:
Der er fortsat ingen der har valgt sig som ansvarlig for festudvalget.
Vejfesten afholdes dog alligevel den 6. september i forbindelse med arbejdsdagen.

> Læs om arbejdsdagen

> Læs om vejfesten

Nabohjælp:
Der bliver sendt særskilt invitation ud til et opstartsmøde den 23. september.

Vejudvalg:
Vi vil forsøge med ”fartnedsættelse” i form af blomsterkasser på det første stykke vej i Gartnervænget. Dette tages op igen til næste år

Skovudvalget:
GV16 har anmodet om at beskær grene som hænger ind over deres have. Dette er bevilget. De udgåede træer, i samme skovareal, vil blive fældet i forbindelse med arbejdslørdag den 6. september.

3. Orientering vedr. byggesag GV6

GV6 har fået tilladelse af kommunen til at lave en balkon. Eftersom lokalplanens pkt. 8.2 ikke iflg. Kommunen er lovlig, kan der ikke laves indsigelser mod dette.

4. Opfølgning på jordvold ved legepladsen

I sommerferien oplevede Siimvej 31 desværre at få oversvømmelse i deres hus, pga. de store regnmængder der kom oppe fra GV.
Dette kunne have været undgået, hvis ikke jordvolden bag fodboldmålet var blevet fjernet. Den er nu genetableret, men desværre har det betydet at bl.a. et nyt trægulv er blevet ødelagt.
Siimvej 31 har haft store omkostninger pga. af dette, hvorfor vi … denne ene gang, da vi jo har været indirekte skyld i det … har valgt at dække en lille del af den udgift de har haft til renovering samt forebyggelse mod at det sker igen.

5. Drøftelse af lokalplansændring

Vi ønsker et møde med kommunen omkring Lokalplanens pkt. 8.2

Iflg. Kommunen er dette pkt. ikke lovligt at have i en Lokalplan. Såfremt dette er korrekt, er det kommunens pligt at få vores Lokalplan ændret, så den er lovlig. Dette skal vi have klarlagt med kommunen.

6. Opfølgning af igangværende sager

Nabohjælp:
Vi afholder et fyraftensmøde i september for alle interesserede beboer. Vi vil forsøge at få Vagn med til dette møde.
Til mødet skal de som ønsker at få en låsesmed ud og lave et uforpligtende tilbud på, hvad vi kan gøre bedre for at sikre vores boliger, skrive sig på en liste.
Når låsesmeden har været ude, skal vi have endnu et fyraftensmøde, hvor låsesmeden kommer ud og præsentere en rapport han har lavet over svage steder i vores boliger.
Det hele er gratis, dog skal man selv betale hvis man vælge at benytte sig af det uforpligtende tilbud låsesmeden giver.
Det er dog frivilligt om man vil benyttes sig af det.

7. Planlægning af arbejdslørdag den 6. september 2014

Der bliver hængt arbejdsseddel op i ”kassen” ud for GV17.
På denne seddel er arbejdsopgaver, samt information vedr. vejfesten samme aften.

 > Læs om arbejdslørdagen

 > Læs om vejfesten

8. Samlet mailliste for GV’s beboer

Vores mail-liste er ved at blive opdateret.
Så snart den er klar, bliver den lagt på vores hjemmeside.

9. Eventuelt

  • GV43 har spurgt om tilladelse til at lave ovenlys vinduer. Vi anbefaler at de taler med deres naboer og kommunen omkring dette.
  • Husk der er containere den 18.-19. oktober. (Sidste weekend i efterårsferien)