Afholdt kl. 18. 30 på den store legeplads.

Referent: Mie

1. Valg af dirigent

Alle fremmødte giver accept af, at der ikke vælges en dirigent, men at Mie præsenterer de indkomne forslag til afstemning.
Mie får hjælp til stemmeoptælling fra Mie fra nr. 21.

2. Rettidigt indkomne forslag

Den ekstraordinære generalforsamling skyldes indkomne tilbud fra entreprenørfirmaet Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt forskønnelse af to områder på Gartnervænget.

De tre tilbud er præsenteret i opslagskassen og kan også ses her på hjemmesiden:

20230326_tilbud_1_parkering_legeplads

20230326_tilbud_2_lille_skraent

200326_tilbud_3_store_skraent

De økonomiske tilbud præsenteres og ligeledes præsenteres grundejerforeningens budget og indestående i banken for at
anskueliggøre foreningens økonomi, inden der træffes afgørelse om de tre konkrete forslag.

Der stilles spørgsmål om, hvorvidt de tre konkrete priser fra Thøgersen er tænkt ind i grundejerforeningens budget for indeværende år.
Dette er de ikke, da forslagene endnu ikke er vedtaget – dette stemmer vi om i dag.

Afstemning om de tre tilbud fra Thøgersen: der er mødt 13 husstande op, derudover er der 3 fuldmagter.

Forslag 1:

Græsarmering til parkering foran den lille legeplads til en pris på 51.900,-
Der stemmes for (30 stemmer for).
Dette forslag tages derfor med videre til endelig afstemning ved ny ekstraordinær generalforsamling (da ⅔ af grundejerforeningens medlemmer ikke er til stede i dag).

Forslag 2

Afgravning af lille skrænt ved stien ned til Siimvej samt ny beplantning til en pris på 29.656,25.

10 stemmer for, derfor tages forslaget ikke med videre.

Forslag 3

Afgravning af den store ukrudsskrænt samt ny beplantning til en pris på 74.887,50.

8 stemmer for, derfor tages forslaget ikke med videre.

3. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Lars i nr. 36 og Anette i nr. 6 – tak for det.

4. Eventuelt

Der er forslag til beplantning ved indkørslen til Gartnervænget.
Mie opfordrer til, at nye kræfter tager forskønnelsesudvalgets arbejde videre herfra.
Mie sørger for sammen med bestyrelsen at følge ovenstående til dørs, hvis det vedtages, at vi skal have etableret nyt underlag ved parkering ved den lille legeplads.

Det foreslås at vi får fjernet de store grønne kasser til grus med salt og grus, da de ikke benyttes mere.
Vi tager det